Nová publikácia v oblasti medicínskeho práva a bioetiky | Medicínske právo
              

Články


Nová publikácia v oblasti medicínskeho práva a bioetiky


 | 22.5.2012 | komentárov: 0

Nedávno vyšla vo vydavateľstve EUROKODEX nová odborná publikácia, ktorá sa týka právnych, etických a filozofických aspektov biomedicínskeho výskumu. Ide o medzinárodný zborník konferencie Biomedicínsky výskum - právne, eticky, filozoficky, ktorá sa uskutočnila 3.5.2012 v Košiciach. Editormi zborníka sú JUDr. Ivan Humeník, PhD. a doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, PhD.

Obrazok Nosnou témou zborníka je oblasť biomedicínskeho výskumu. Tak ako iné témy medicínskeho práva, aj problematiku biomedicínskeho výskumu je potrebné vnímať komplexne z rôznych uhlov pohľadu. Ako uvádza Riadiaci výbor pre bioetiku RE, dnešný výskum je zdravotníckou starostlivosťou zajtrajška – toto jednoduché vyjadrenie obsahuje dôvod, prečo je biomedicínsky výskum taký dôležitý. Ak sa retrospektívne zahľadíme do minulosti a zameriame sa na to, ako bol vnímaný výskumný proces súčasťou ktorého bol človek zistíme, že sa často miešal experiment bez benefitu pre účastníka s výskumom, ktorého výsledky boli priamo či nepriamo využiteľné pre jeho dobro.

Medicína a naše poznanie v tomto odbore sa rozvíja neuveriteľnou rýchlosťou, a tým sa vynárajú aj otázky, ktoré začínajú mať závažný dopad na blízku, alebo vzdialenú budúcnosť ľudstva. Jednou z takýchto výziev je aj otázka, akého človeka chceme vlastne zostrojiť, a aké to bude mať pre nás následky. Preto je životne dôležité, aby si odborníci, ktorí sa zaoberajú teoretickými, alebo praktickými vedami o človeku a spoločnosti vedeli vytvoriť čas a priestor na dialóg o týchto základných otázkach prítomnosti a budúcnosti. V hre totiž nie je nič menej ako rozvoj človeka vo všetkých jeho podmienkach, ktoré mu umožňujú život na tejto planéte.Obsah zborníka:

Ivan Humeník: Vybrané otázky ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov účastníkov klinického skúšania liekov

Inocent-Mária V. Szaniszló: Hľadanie vhodnej etiky biomedicínskeho výskumu pre lepší základ vzťahu lekára a pacienta pri nárokoch dnešnej vedy a techniky

Peter Vojčík - Renáta Bačárová: Medicína a právo duševného vlastníctva - vybrané otázky

Vasil Gluchman - Adela Lešková Blahová: Teoretické skúmanie vývoja a existujúceho stavu etiky v biomedicínskom výskume na Slovensku

Filip Křepelka: Význam práva Evropské unie a Rady Evropy pro biomedicínský výzkum

Ján Drgonec: Ústavné základy medicínskeho výskumu zahŕňajúceho pokus na človeku

Andreas Weinhaeusel: Current practise and trends in human genetic diagnostics

Pavol Gibala, Eva Siminská, Diana Gibalová: Klinické skúšanie liekov v Slovenskej republike vo svetle novej právnej úpravy

Tomáš Doležal: Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách a komerční využitenost jeho výstupů - právní, etický a filozofický rozměr problému

Ján Švidroň: Ľudská túžba po poznaní a aplikácia jej výsledkov pre zdravie človeka na prahu tretieho milénia

Martin Jarolín, Martin Schimmer: Právne aspekty financovania a poistenia klinického výskumu a zodpovednosti zadávateľov, skúšajúcich a zdravotníckych zariadení

Karl-Heinz Peschke: Verwiesenheit des Naturrechts auf das letzte ZielZborník je možné kúpiť v odborných kníhkupectvách na Slovensku a v Čechách, rovnako aj na stránkach vydavateľstva EUROKODEX s.r.o.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 2+6 =


-- žiadne príspevky --