Bodka za diskusiou: Výhrada svedomia, 26. apríl, Lekárska fakulta UPJŠ | Medicínske právo
              

Články


Bodka za diskusiou: Výhrada svedomia, 26. apríl, Lekárska fakulta UPJŠ


 | 27.4.2012 | komentárov: 0

Včera sa na Lekárskej fakulte UPJŠ uskutočnila diskusia venovaná výhrade svedomia, ktorú zorganizovala Komora pre medicínske právo - MEDIUS v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach .

Obrazok Za Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura prijali pozvanie do diskusie riaditeľ UNLP MUDr. Ladislav Rosocha, MPH ; vedúca právneho oddelenia nemocnice  JUDr. Marcela Košová MPH a námestník riaditeľa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice pre LPS pre internistické odbory, transplantológ MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD. K diskutujúcim sa neskôr pripojil MUDr. Martin Zborovjan, gynekológ.  Ďalšími diskutujúcimi, ktorí sa venovali skôr etickému aspektu problematiky boli doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária Vladimír Szaniszló OP a PhD. a Mgr. Adriana Jesenková, PhD. z Katedry aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UPJŠ.

V úvode diskusie moderátor JUDr. Ivan Humeník, PhD. uviedol účastníkov do témy, sústredil sa najmä na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá sa zdráha potvrdiť Výhradu vo svedomí ako právo a nastolil základný rámec, v ktorom diskusia pokračovala.

Lekári prezentovali najmä praktické pripomienky k aplikácii výhrady vo svedomí zo strany lekára prípadne pacienta. JUDr. Košová pripomenula, že neposkytnutie neodkladnej starostlivosti je trestným činom, a to  so sadzbou dva až desať rokov.  Pýtam sa, preto by mal lekár plniť predovšetkým svoje zákonom stanovené povinnosti? Je možnú nastaviť právnu úpravu tak, aby bol aplikovateľná na všetky prípady? Ako stanoviť základné rámcové pravidlá? V diskusii odzneli nasledovné:

-    neprijateľnosť uplatnenia kolektívnej výhrady vo svedomí štátnymi zdravotníckymi zariadeniami
-    nevyhnutnosť zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti prípadne liečiv aj vtedy, aj si zariadenie (napr. cirkevné) výhradu uplatní
-    hodnotiť situáciu uplatnenia/neuplatnenia výhrady vždy v kontexte, s ohľadom na úmysel lekára/zdravotníckeho pracovníka

Pokiaľ ide o liečivá, diskusia sa dotkla aj otázky antikoncepcie. MUDr. Martin Zborovjan poukázal nato, že antikoncepčné prostriedky môžu mať liečebné účinky. Dovolím si dodať, že klasicky sú vnímané len ako spôsob ako predísť počatiu, ktorým žena realizuje svoje právo na súkromie. Avšak v krajinách tretieho sveta, môžu mať tieto prostriedky, život zachraňujúci význam.

MUDr. Beňa upriamil pozornosť na otázku výučby budúcich lekárov- gynekológov, ktorá podnietila publikum k otázke. Môže si študent medicíny uplatniť výhradu vo svedomí a nezúčastniť sa výučby? Myslím, že diskutujúci sa zhodli na tom, že prvoradou úlohou lekára je zachraňovať životy, takže každý študent, aj ten ktorý by si v budúcnosti uplatnil výhradu vo svedomí, má povinnosť vedieť takýto zákrok vykonať.

Mgr. Adriana Jesenková venovala bližšiu pozornosť podaniu celej otázky uplatnenia výhrady vo svedomí. V liberálnom diskurze môžeme výhradu vnímať ako právo a viesť celú diskusiu v tejto línii tj, či a ako toto právo uplatňovať. Upozornila na dôležité hľadisko a to je hľadisko hodnoty života. V tomto smere sa zhodla s doc. Szaniszlom, ktorý potvrdil, že v konkrétnej situácii je potrebné potrebné zhodnotiť práve túto otázku.
Napokon sa všetci diskutujúci zhodli na tom, že takéto interdisciplinárne diskusie sú nevyhnutné pre kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Z tohto záveru má Komora pre medicínske právo- MEDIUS veľkú radosť a teší sa na ďalšie podobné podujatia.


Všetkým účastníkom a hosťom ďakujeme.AUTOR: Zuzana Zoláková- členka Komory pre medícnske právo- MEDIUS Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 8+7 =


-- žiadne príspevky --