Nemecko: Rozhodnutie BSG o rozsahu práv postihnutých osôb | Medicínske právo
              

Články


Nemecko: Rozhodnutie BSG o rozsahu práv postihnutých osôb


 | 31.3.2012 | komentárov: 0

Po prvýkrát sa sudcovia Spolkového sociálneho súdu zaoberali požiadavkami vyplývajúcimi z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Obrazok "Žiadne základné právo na erekciu" - pod touto nezvyčajnou formuláciou použitou médiami v Nemecku sa skrýva zásadné rozhodnutie Spolkového sociálneho súdu (BSG) v Kassel, ktorý vzhľadom na ojedinelý prípad rozvinul debatu o právach postihnutých osôb. Najvyšší sociálny súd s jeho zásadným rozhodnutím sa po prvýkrát vyjadril ku konzekvenciám dohovoru prijatého v máji 2009.

Žalobca - 51 ročný muž trpí ochorením skleróza multiplex. Vzhľadom k tomu, že ide o nevyliečiteľné nervové ochorenie spôsobujúce mu okrem iného aj problém s erekciou.  Preto si žalobca na vlastné náklady kúpil liek zvyšujúci potenciu - Cialis a v roku 2007 požiadal poisťovňu o uhradenie nákladov (pozn. 1 tabletka, 20 mg stojí okolo 14 eur). S touto žiadosťou však nebol úspešný, preto sa obrátil na súd. Prípad je sporný, pretože rozsudok v tomto ojedinelom prípade by mohol mať ďalekosiahlé dôsledky.
Napriek Dohovoru OSN o právach postihnutých ľudí platí aj pre nich vylúčenie liekov zvyšujúcich potenciu zo zoznamu zákonného zdravotného poistenia.

Vzniká tak otázka, či majú muži, ktorým postihnutie so sebou prináša aj problémy s erekciou, právo na uhradenie liekov zvyšujúcich erekciu. A práve týmto sa zaoberal Spolkový sociálny súd.

Poisťovne nechcú platiť za lepšiu kvalitu života
 
Poisťovne sa odvolávajú na reformu zdravotníctva z roku 2004. Od tohto roku všetky lieky, "u ktorých stojí v popredí zvýšenie kvality života", sú vylúčené zo zoznamu liekov hradených poisťovňami. Medzi ne patria spomínaný Cialis, Viagra, Levitra, Apomorphin a iné.
Avšak poisťovne vylučujú zo zoznamu nimi hradených liekov nielen lieky zvyšujúce potenciu, ale aj mnoho ďalších liekov, ktoré z pohľadu poisťovní slúžia len na zvýšenie súkromnej kvality života, no je celkom možné, že toto financovanie prehodnotia.

Článok 3 Ústavy SRN a Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

Žalobca trval na svojich základných právach a poukazoval na čl. 3 Základného zákona (Grundgesetz), podľa ktorého nikto nesmie byť diskriminovaný z dôvodu svojho zdravotného postihnutia. Taktiež sa opieral o spomínaný dohovor OSN, z ktorého je jasné, že každý má právo zúčastňovať sa spoločenského života.
„ To zahŕňa aj intímne spolužitie s partnerkou“, tvrdí žalobcov obhajca Oliver Tolmein.  

Žalobca sa odvoláva na čl. 25, veta 3, písmeno b.) Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím :

„ Zmluvné štáty musia poskytovať zdravotnú starostlivosť, ktorú osoby so zdravotným postihnutím,vrátane detí a starších osôb, špecificky potrebujú v dôsledku svojho zdravotného postihnutia, a to vrátane včasného zistenia, prípadne intervencie, a služby určené na minimalizáciu alebo prevenciu ďalšieho zdravotného postihnutia.“
 
Rovnako sa opiera aj o čl.5, odst. 2:

„Zmluvné štáty zakazujú všetku diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia a zaručujú osobám so zdravotným postihnutím rovnakú a účinnú právnu ochranu pred diskrimináciou z akýchkoľvek dôvodov.“

Táto argumentácia odporuje tvrdeniu sociálnym sudcom. No ani zákaz diskriminácie ani odvolávanie sa na Dohovor OSN nepomohlo žalobcovi k úspechu.

Spolkový sociálny súd : Erekcia zlepšuje kvalitu života, nejde o život ohrozujúci stav

Podľa rozsudku zo dňa 06.03.2012 si nemôže poistenec nárokovať od žalovanej poisťovne náhradu nákladov za minulé ani budúce použitie lieku Cialis. Spolkový sociálny súd ďalej v rozsudku uvádza, že liečba erektilnej dysfunkcie týmto liekom nepatrí do zoznamu zákonného zdravotného poistenia. ( podľa § 34 : Vyradené lieky, liečivá a zdravotné pomôcky , odseku 1,  veta 7 a 8 Sociálneho zákonníka)  
Taktiež poukazuje, že čl. 25 b.)  Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím nie je dostatočne presný, aby mohol byť okamžite uplatnený. Preto sudcovia považujú za nevyhnutné, aby zákonodarcovia z dôvodu právnej istoty vymedzili presné hranice a vyplnili  obsah dohovoru vykonávacími právnymi predpismi.

Spracovala: Lucia Onderková


Zdroje: http://www.aerztezeitung.de/praxis_wirtschaft/recht/article/807337/un-konvention-grundrecht-erektion.html?sh=40&h=-1055505136
           http://www.raheinemann.de/16_380_BSG%20Erektion%20ist%20kein%20Grundrecht.html
Foto: kaleth-und-kollegen.de
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 2+6 =


-- žiadne príspevky --