ÚDZS a InEK sa dohodli na zverejnení zmluvnej ceny za vývoj DRG | Medicínske právo
              

Články


ÚDZS a InEK sa dohodli na zverejnení zmluvnej ceny za vývoj DRG


 | 9.1.2012 | komentárov: 0

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) dnes zverejnil tlačovú správu, podľa ktorej sa ÚZDS a Inštitút pre úhradový systém v nemocniciach (InEK) napokon dohodli na zverejnení ceny vyplývajúcej zo zmluvy o spolupráci pri vývoji a zavádzaní DRG systému na Slovensku. Ešte v polovici decembra úrad odmietol zverejniť dohodnutú cenu s konštatovaním, že ide o obchodné tajomstvo.

Obrazok Podľa tlačovej správy: „Úrad rešpektuje stanovisko Ministerstva spravodlivosti SR ako gestora zákona o slobodnom prístupe k informáciám, z  tohto dôvodu som bezodkladne inicioval rokovanie s nemeckou stranou. Po niekoľkých náročných jednaniach a po prehodnotení všetkých skutočností a možností sa nám podarilo dospieť k dohode. Zverejnením zmluvnej ceny je tak naplnená litera zákona a verím, že sa nám podarilo odstrániť všetky pochybnosti. Úrad si ctí transparentnosť a aj touto cestou ďakujem nemeckým partnerom za pochopenie, ktoré týmto krokom prejavili.  Výsledok je prejavom vôle oboch strán spolupracovať na tak významnom projekte, akým zavedenie DRG systému je,“ uviedol dnes predseda úradu Ján Gajdoš.

Úrad už v Centrálnom registri zmlúv a na svojej webovej stránke  zverejnil  zmluvu a jej dodatok. Zmluvná cena vo výške 1,666 mil. eur (s DPH) je nezmenená oproti pôvodnému zneniu zmluvy,  pričom suma je fixná a záväzná, bez rizika dodatočných nákladov.

Suma bude zaplatená v štyroch splátkach, z nich prvú vo výške 238-tisíc eur s DPH zaplatí úrad z vlastného rozpočtu. Financovanie je plánované z rozpočtu úradu a zo štátneho rozpočtu (náklady na vzdelávanie širokej zdravotníckej obce plánuje úrad pokryť prostriedkami z Európskeho sociálneho fondu; ide o náklady mimo zmluvy).

Táto suma je v kontexte tak rozsiahleho a náročného projektu naozaj mimoriadne priaznivá.  Som rád, že InEK aj týmto krokom ocenil pripravenosť, zodpovedný prístup a odhodlanosť úradu zaviesť na Slovensku najväčšiu zmenu vo financovaní nemocníc za posledných 20 rokov.  S potešením môžem konštatovať, že vývoju slovenského DRG systému už nič nebráni v ceste, a to je dobrá správa pre slovenské zdravotníctvo“, uviedol  J. Gajdoš.

Zmluva o spolupráci medzi úradom a InEK bola podpísaná 13. decembra 2011. Je uzavretá na obdobie troch rokov a jej predmetom je:
1. Vývoj prvej slovenskej verzie DRG (SK-DRG 1.0)
2. Poskytnutie kódovacích smerníc a ich prispôsobenie
3. Poskytnutie katalógu prípadových paušálov vrátane relatívnych váh a ich prispôsobenie
4. Poskytnutie DRG definičnej príručky a prispôsobenie algoritmov
5. Poskytnutie softvérov a ich špecifikácií
6. Poradenské služby pre transfer špecifického know-how pre vývoj a ďalší vývoj slovenského systému DRG a strategické poradenstvo
7. Školiaci program v InEK
8. Pomoc pri budovaní kalkulácie nákladov na hospitalizačné prípady
9. Vývoj slovenskej verzie DRG (SK-DRG 2.0)

Zmluva o spolupráci tiež predpokladá vytvorenie trvalej bilaterálnej kooperácie a etablovanie trvalej výmeny know-how a skúseností medzi úradom a InEK.

Nemecká strana ako súčasť zmluvy zadefinovala, že zo zmluvného vzťahu nevyplývajú žiadne prejudikujúce účinky pre spoluprácu InEK s tretími stranami a zmluva stanovuje špeciálnu, na slovenské zákonné požiadavky prispôsobenú výnimku z pravidiel, ktorá sa týka spolupráce výlučne medzi úradom a InEK.

Systém DRG (diagnosis-related group) má byť na Slovensku zavedený k 1.1. 2013. Ide o systém, ktorý vychádza z údajov o jednotlivých prípadoch a zaraďuje ich do tzv. DRG skupín na základe diagnózy alebo zdravotného úkonu. Jeho implementácia má prispieť k skvalitneniu poskytovanej starostlivostin a zefektívneniu správy nemocníc, pretože umožňuje prepojiť jednotlivé diagnózy s nákladmi na liečbu.

Spracovala: Zuzana Zoláková
Tlačová správa dostupná tu

Foto: blogs.ft.com
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 4+7 =


-- žiadne príspevky --