Zákon o odmeňovaní sestier je v pripomienkovom konaní | Medicínske právo
              

Články


Zákon o odmeňovaní sestier je v pripomienkovom konaní


 | 14.11.2011 | komentárov: 5

Na základe predloženého návrhu zákona sa priemerný mzdový nárok sestry a pôrodnej asistentky v porovnaní s výškou mzdy za prvý polrok 2011 zvýši v priemere o 23,89 %. Štát to pritom bude stáť nemalé zdroje. V roku 2012 viac ako 58 mil. eur, rok na to takmer 80 mil. eur a v roku 2014 vyše 82 mil. eur.

Obrazok Sestry a pôrodné asistentky sú opäť bližšie k prijatiu ich zákona o odmeňovaní. Ministerstvo zdravotníctva SR totiž návrh zákona v stredu predložilo do pripomienkového konania. Platiť by mal od apríla budúceho roka. Sestry by si pritom mali prilepšiť. “Na základe predloženého návrhu zákona sa priemerný mzdový nárok sestry a pôrodnej asistentky v porovnaní s výškou mzdy za prvý polrok 2011 zvýši v priemere o 23,89 %,” konštatuje rezort. Štát to pritom bude stáť nemalé zdroje. V roku 2012 viac ako 58 mil. eur, rok na to takmer 80 mil. eur a v roku 2014 vyše 82 mil. eur.

Ministerstvo však zároveň upozorňuje, že keďže v zdravotníckych zariadeniach spolu so sestrami a pôrodnými asistentkami poskytujú zdravotnú starostlivosť aj ďalší pracovníci s porovnateľným vzdelaním, ktorí vykonávajú podobnú prácu v obdobných podmienkach, mzda sestier a asistentiek sa pre zamestnávateľov stane východiskom pre odmeňovanie ostatných pracovníkov. “V roku 2009 v zdravotníckych zariadeniach pracovalo 104 678 pracovníkov, z toho 32 710 sestier a 1 769 pôrodných asistentiek. V nadväznosti na uvedené možno očakávať zvýšenie a uplatňovanie nárokov na zvýšenie miezd týchto zamestnancov v porovnateľnej výške, t.j. o 23,89 %. Presná kvantifikácia tohto nárastu nie je možná,” tvrdí rezort.

Navrhované členenie minimálnych mzdových nárokov sestier a pôrodných asistentiek nezohľadňuje kvalifikačný stupeň vzdelania, čo sestry žiadali vo svojej petícii. Rešpektuje však dĺžku praxe a dosiahnutý stupeň vzdelania na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností a získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností.

Sestry už začiatkom týždňa informovali, že návrh ministerstva akceptujú. Podľa neho bude mať nastupujúca sestra alebo pôrodná asistentka bez praxe minimálny nárok na 640 eur mesačne. Po troch rokoch sa minimum zvýši na 666,20 eura mesačne a ďalej bude v trojročných intervaloch rásť tak, že po 33 rokoch praxe bude mať sestra nárok na minimálne 928 eur na mesiac.

Za výkon špecializovaných činností im ďalej bude patriť príplatok 66 eur a za vykonávanie certifikovaných činností príplatok 33 eur. Nárok na zvýšenie minimálnych mzdových sadzieb budú mať iba tie sestry a pôrodné asistentky, ktoré nielen získali požadované vzdelanie, ale súčasne aj vykonávajú činnosti, na ktoré sa ich vzdelanie vzťahuje. Sestry a asistentky v riadiacej funkcii budú mať nárok na príslušnú mzdu podľa dĺžky praxe vynásobenú koeficientom 1,15.

Pre sadzby minimálnych mzdových nárokov zároveň ministerstvo navrhuje zaviesť valorizačný mechanizmus, a to percento medziročného rastu minimálnej mzdy.

Zdroj: sksapa.sk a SITA, pôvodne tu.
foto: sksapa.sk/ Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 9+6 =


CharlesViero

(17.2.2021)
tinder online , tindr
tinder dating app

CharlesViero

(5.2.2021)
what is tinder , tinder login
tindr

Tinder dating site

(28.1.2021)
tindr , tinder online
tinder sign up

AsceferJeaspLaw

(25.6.2020)

AsceferJeaspLaw

(24.6.2020)