Vládny návrh zmeny nariadenia vlády v legislatívnom procese | Medicínske právo
              

Články


Vládny návrh zmeny nariadenia vlády v legislatívnom procese


 | 24.8.2011 | komentárov: 0

Legislatívny portál SR obsahuje vlástný materiál nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.


Ťažiskom navrhovanej zmeny je zámena legálneho termínu „Verejná sieť poskytovateľov“ za pojem „Pevná sieť poskytovateľov. Na porovnanie vám ponúkame text pred novelou a  text po schválení vo Vláde SR:

PRED

§ 6
Verejná sieť poskytovateľov


(1) Verejnú sieť poskytovateľov (ďalej len "verejná sieť") tvoria verejne dostupní poskytovatelia, ktorí majú aspoň s jednou zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
(2) Ak je verejná sieť na príslušnom území menšia ako minimálna sieť (§ 5), príslušný samosprávny kraj a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo zdravotníctva") oznámia do 90 dní od zistenia tejto skutočnosti zdravotnej poisťovni poskytovateľov na príslušnom území najmenej v rozsahu potrebnom na doplnenie minimálnej siete.

PO

㤠6
Pevná sieť poskytovateľov

(1) Zdravotné poisťovne zaraďujú poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, do pevnej siete vždy k 1. januáru kalendárneho roka a ich zoznam uverejňujú na svojom webovom sídle.
(2) Ak v odseku 4 nie je ustanovené inak, poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, môže byť zaradený do pevnej siete, ak poskytuje zdravotnú starostlivosť najmenej v rozsahu týchto špecializovaných pracovísk:
a) urgentný príjem,
b) anesteziológia a intenzívna medicína,
c) chirurgia,
d) vnútorné lekárstvo alebo kardiológia,
e) neurológia,
f) gynekológia a pôrodníctvo,
g) neonatológia,
h) pediatria,
i) nemocničná lekáreň.
(3) Poskytovateľ v rámci pevnej siete zabezpečuje 24-hodinovú dostupnosť
a) špecializovaných pracovísk uvedených v odseku 2,
b) zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch rádiodiagnostika (CT nevyhnutné), klinická biochémia, hematológia a transfuziológia.
(4)    Ak zdravotná poisťovňa uzatvorí zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľom, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť pre deti na území okresu vo fakultnej nemocnici alebo v univerzitnej nemocnici, iní poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti na území tohto okresu nemusia spĺňať podmienku uvedenú v odseku  2 písm. h) na zaradenie do pevnej siete.“.

celý materiál: TU
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 5+10 =


-- žiadne príspevky --