Zdravotná komisia dolnej komory britského parlamentu zverejnila správu o kontrole výkonu zdravotnej starostlivosti | Medicínske právo
              

Články


Zdravotná komisia dolnej komory britského parlamentu zverejnila správu o kontrole výkonu zdravotnej starostlivosti


 | 18.8.2011 | komentárov: 2

Commons Health Committee (Zdravotná komisia dolnej komory britského parlamentu) vydala po svojom zasadnutí s  dvoma kontrolnými orgánmi výkonu zdravotníckych profesií General Medical Council (GMC – Lekárska rada) a Nursing and Midwifery Council (NMC – Rada sestier a pôrodných asistentiek) výročnú správu. V tejto správe navrhuje rozšíriť zodpovednosť zdravotníckych pracovníkov o povinnosť informovať o nedostatkoch v poskytovaní zdravotnej starostlivosti ich kolegami

Obrazok
„Každý praktizujúci lekár a sestra vedia, že okrem svojich povinností spočívajúcich v starostlivosti o pacientov majú ako profesionáli záväzok svojmu nadriadenému hlásiť všetky pochybnosti o kvalite starostlivosti poskytovanej ich kolegami. Kvalita starostlivosti je pritom výsledkom toho, čo lekári a sestry vedia alebo by vedieť mali," uviedol Stephen Dorrell – člen parlamentu a predseda Zdravotnej komisie pri zverejnení správy zo zasadnutia Zdravotnej komisie s dvoma kľúčovými kontrolnými orgánmi výkonávania zdravotníckych profesií (GMC, NMC).

„Toto širšie poňatie zodpovednosti za celkovú kvalitu starostlivosti poskytovanej pacientom je súčasťou profesionálneho výkonu. Spolu s GMC a NMC zabezpečíme, aby nedochádzalo k pochybeniam, ktoré by spočívali v porušení odbornosti. Robíme to pre to, že veríme, že skutočná profesionalita zahŕňa neakceptovanie inej ako najlepšej cesty, a sme toho názoru, že toto odmietnutie je najlepšou zárukou ako zabezpečiť dodržiavanie štandardov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.“

V čase, keď existujú značné pochybnosti o štandardoch starostlivosti v niektorých častiach systému zdravotnej a sociálnej starostlivosti, je dôležité, aby profesijné organizácie začali konať. Profesionalita je o štandardoch a verejnosť rovnako aj odborníci očakávajú od týchto organizácií jasné stanovisko.

Okrem takejto rozširujúcej sa zodpovednosti sa Komisia v správe zaoberá aj niektorými ďalšími otázkami súvisiacimi s GMC a NMC, pričom zdôrazňuje, že oba profesijné orgány by mali mať ustanovený efektívny proces kontroly lekárov a sestier.

General Medical Council (GMC – Lekárska rada)

Poslanci potvrdili, že GMC je uznávaná ako vysoko výkonný profesijný orgán, avšak vyžadujú od nej nasledovné:

-väčšiu transparentnosť procesu, v ktorom sa lekár snaží o vymazanie svojej osoby z lekárskeho registra
-výraznejšie právomoci osôb rozhodujúcich o tom, či je lekár schopný vykonávať prax pri rozhodovaní o sťažnostiach
-právo odvolať sa na GMC voči rozhodnutiu o schopnosti lekára vykonávať prax v prípade, že by rozhodnutie bolo prehnane zhovievavé

Nursing and Midwifery Council (NMC – Rada sestier a pôrodných asistentiek)

Komisia uznáva, že NMC zabezpečuje pokrok pre oblasť sestier a pôrodných asistentiek, avšak upozorňuje, že sú potrebné nasledovné kroky na to, aby bola plne efektívnou:

-je potrebné viac pracovať na aktívnej regulácii
-poradenstvo o starostlivosti o starších ľudí musí byť posilnené plánom na dosahovanie lepších výsledkov v tejto skupine

Reflektujúc ich predchádzajúce správy o predlžovaní licencií lekárov, Zdravotná komisia vyzýva vládu a obe profesijné skupiny na zvýšenie snahy o vyriešenie problémov súvisiacich s lekármi a sestrami, ktorí sú kvalifikovaní kdekoľvek v Európe a majú právo na prácu vo Veľkej Británii bez toho, aby boli testované ich jazykové alebo profesionálne schopnosti. Komisia ďalej konštatuje, že právo Veľkej Británie a Európy, ktoré je základom práce oboch profesijných komôr potrebuje kompletnú revíziu. „Vláda bude musieť stanoviť priority, ak chce dosiahnuť zlepšenie kontroly vykonávanej týmito orgánmi“, dodáva Dorrell.

Zdravotná komisia rovnako vyzýva k vytvoreniu systému nariadení upravujúcich postavenie zdravotníckych asistentov, akonáhle získa NMC silnejšiu pozíciu.

Zdroj: parliament.uk
Obrázok: ehow.com
Preklad: Tomáš Szalontay
Editoval: Zuzana Zoláková
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 1+7 =


CharlesViero

(17.2.2021)
tindr , tinder website
tinder website

CharlesViero

(5.2.2021)
what is tinder , tinder date
how to use tinder