Nekalé praktiky organizácie Planned Parenthood | Medicínske právo
              

Články


Nekalé praktiky organizácie Planned Parenthood


 | 25.7.2011 | komentárov: 0

Autor William Saunders sa v príspevku venuje problematike dotovania organizácie Planned Parenthood zo štátnych a federálnych fondov. Ide o organizáciu, ktorá je hlavným poskytovateľom výkonu interrupcií v Spojených štátoch amerických.Saunders zastáva názor, že štáty ani federácia by nemali financovať aktivity Planned Parenthood, pretože zanedbáva plnenie zákonnej povinnosti ohlasovať sexuálne zneužívanie mladých dievčat ich rodinnými príslušníkmi alebo ich zneužívanie na prostitúciu. Okrem toho, sa domnieva, že prioritou tento organizácie nie je zdravie a ochrana zdravia mladých žien, ako prehlasuje, pretože pri medikácii nedodržiava zákonné štandardy. Autor vychádza zo záverov správy, ktorú vypracovala Americans United for Life (AUL, Američania spoločne pre život) – najväčšia organizácia podporujúca život. Ide o vyhranený, avšak nesporne podstatný názor k téme aktuálne diskutovanej americkou verejnosťou.

Obrazok V Indiane, Kansase, Severnej Karolíne, Texase a ďalších štátoch, zákonodarcovia prijali alebo zvažujú prijatie rozpočtových obmedzení, ktoré zakazujú združeniu Planned Parenthood (Plánované rodičovstvo) čerpať pomoc zo štátnych a federálnych zdravotníckych fondov. Planned Parenthood podala žalobu len  niekoľko hodín po podpise zákonov guvernérom Indiany Mitchom Danielsom, pričom má v tejto veci podporu Ministerstva spravodlivosti.

 V piatok 24. júna 2011 Planned Parenthood zvíťazila na prvostupňovom federálnom obvodnom súde (Indiana federal district court) a účinnosť zákona bola dočasne pozastavená. Štát Indiana sa voči rozhodnutiu odvolal. Podobných sporov sa vedie viacero, napríklad aj v štáte Kansas. Dôležitým argumentom, o ktorý sa Planned Parenthood v súdnom spore opierala, bolo tvrdenie, že poskytuje zdravotnú starostlivosť, ktorá nesúvisí s potratmi. Ako povedal Cecile Richards, takýto zákon by mohol spôsobiť, že sa „tisíckam žien v Indiane neposkytne zdravotná starostlivosť“. Telefonický prieskum dobrovoľníkov z organizácie Live Action na šestnástich klinikách Planned Parenthood v Indiane preukázal, že ženám, ktoré využívajú Medicaid, je možné takúto starostlivosť poskytnúť aj inde.

 Prečo teda robiť kvôli legislatíve štátu až takýto rozruch? Planned Parenthood vidí samú seba ako ochrankyňu ženského zdravia a ženských práv. A zdá sa, že aj verejnosť vníma Planned Parenthood pozitívne. Anketa stanice CNN ukazuje, že mnoho Američanov nepodporuje ukončenie dotovania organizácie zo štátnych alebo federálnych fondov.

 Čiastočne za celý rozruch môže fakt, že Planned Parenthood je najväčším poskytovateľom služieb súvisiacich s umelým ukončením tehotenstva v USA. Štáty jednoducho nechcú podporovať takýto subjekt peniazmi daňových poplatníkov. To určite platí v Indiane, kde sa rozpočtové obmedzenia netýkajú priamo Planned Parenthood, ale zakazujú štátu dotovať akýchkoľvek poskytovateľov potratov.

 Podrobná štúdia organizácie Planned Parenthood, ktorú uskutočnila Americans United for Life (AUL, Američania spoločne pre život) – najväčšia organizácia podporujúca život a verejný záujem (kde autor článku zastáva funkciu viceprezidenta a poradcu) ukazuje, že hlavnou činnosťou Planned Parenthood je vykonávanie potratov. Správa AUL však odhalila oveľa viac ako len dôležitosť potratov pre činnosť Planned Parenthood. Zo správy vyplýva, že praktiky organizácie sú nezodpovedné, nebezpečné a úplne v rozpore s tvrdeniami, že Planned Parenthood poskytuje zdravotnú starostlivosť ženám v núdzi.

 Správa AUL ako prvý dokument sumarizuje všetky škandály týkajúce sa Planned Parenthood, pričom demonštruje rozsah a dlhodobosť nekalých praktík organizácie. Správa uvádza, že momentálny rozruch okolo organizácie je stále nedostatočný. Pokračovanie tohto článku poukazuje len na niektoré z mnohých dôvodov uvedených v správe, pre ktoré štátni a federálni zákonodarcovia prehodnocujú svoj postoj k Planned Parenthood.

 Planned Parenthood a jej pobočky obdržia viac ako 363 miliónov dolárov z vládnych grantov a zmlúv. Medicaid, program spravovaný štátmi a spolufinancovaný federálnou vládou, ktorý spotrebuje veľkú časť dotácií poskytovaných Planned Parenthood, je podľa auditu minimálne v New Jersey, Kalifornii, New Yorku a Washingtone nadfinancovaný. Napríklad v Kalifornii podľa správy jedna z pobočiek Planned Parenthood dostáva o 5 miliónov dolárov viac, ako je to potrebné, a to všetko len za jeden účtovný rok. V čase finančnej krízy teda Planned Parenthood neúspešne spravuje štátne peniaze a peniaze daňových poplatníkov, čo je neprijateľné.

 Okrem toho, že  klame vládu a amerických daňových poplatníkov,  je sporné aj to, či sa Planned Parenthood riadi štátnymi a federálnym pravidlami, ktoré zakazujú financovanie potratov. Abby Johnson, bývalý riaditeľ kliniky Planned Parenthood v Texase uviedol: „ako riaditeľ jednej z pobočiek PP som videl, ako všetky peniaze, ktoré pobočka obdržala išli do jedného vreca a neboli rozdeľované podľa účelu, na aký sa mali použiť“. V prípade, že tomu bolo naozaj tak, ide o porušenie federálneho práva, ktoré výslovne zakazuje použitie peňazí daňových poplatníkov na vykonávanie potratov.

 Ešte závažnejšie než zneužívanie verejných peňazí je to, ako málo sa Planned Parenthood stará o bezpečnosť žien využívajúcich ich služby. Štatistiky sexuálneho zneužívania dievčat mladších ako 18 rokov v USA sú ohromujúce. Sedemdesiatpäť percent sexuálne aktívnych dievčat mladších ako 14 rokov uvádza, že k sexu boli donútené, pričom mnohí muži, ktorí si sex vynucovali, boli výrazne starší, prípadne išlo o otcov týchto dievčat.

 Aj Planned Parenthood priznáva vo svojom Hárku faktov („Fact Sheet“ ) o „Znižovaní počtu tehotenstiev u teenageriek“, že u žien mladších ako 18 rokov, ktoré majú partnera o 6 alebo viac rokov staršieho, je miera tehotenstva 3,7 krát vyššia ako u tých, ktorých partner je starší najviac o 2 roky. Na ochranu týchto mladých žien prijalo všetkých 50 štátov ako aj federálna vláda zákony o povinnom hlásení, ktoré vyžadujú, aby organizácie, ako napríklad nemocnice, povinne ohlasovali podozrenia zo sexuálneho zneužívania či znásilnenia. Tridsaťsedem štátov má zákony o zapojení rodičov tehotného dievčaťa do rozhodovania o potrate.

 Vzhľadom na štatistiky, väčšina rodičov, dokonca väčšina ľudí, by očakávala od organizácie ako Planned Parenthood, ktorá je na kvalitu svojej zdravotnej starostlivosti patrične hrdá, že bude mladé dievčatá chrániť. Avšak opak je pravdou. V Arizone, Ohiu a Alabame sa proti Planned Parenthood vedú súdne spory kvôli zanedbaniu povinnosti hlásiť sexuálne zneužívanie alebo spory za porušovanie právnych predpisov týkajúcich sa potratov. Namiesto ochrany mladých obetí sexuálneho zneužívania, praktiky Planned Parenthood popísané v správe AUL umožňujú násilníkom tajiť ich skutky. V Arizone bola Planned Parenthood pre oblasť Strednej a Severnej Arizony (Planned Parenthood of Central and Northern Arizona) uznaná vinnou po tom, čo neohlásila sexuálne zneužívanie 13-ročného dievčaťa znásilneného jej 23-ročným nevlastným bratom.

 Planned Parenthood je dokonca podľa všetkého ochotná chrániť osoby, ktoré využívajú už štrnásťročné dievčatá na prostitúciu. Pracovníci kliniky Planned Parenthood boli prichytení pri tom, ako radia klientom zapojeným do prostitúcie ako obísť zákony o povinnom hlásení a zákony o zapojení rodičov do rozhodovania o potrate. Vyzerá to tak, že Planned Parenthood uprednostňuje poskytovanie  lacných potratov a antikoncepcie mladým obetiam obchodu so sexuálnymi službami a ich následné odovzdanie späť do rúk násilníkov a kupliarov pred ohlásením týchto strašných prípadov.
 

Planned Parenthood takisto odmieta dodržiavať štandardy stanovené pre podávanie potravín a liekov, čím zrejme dosiahla dno v starostlivosti o zdravie a bezpečnosť žien. Napríklad Mifeprex/Mifepristone, liek, ktorý FDA schválila na používanie v kombinácii s Misoprostolom pri potratoch len do 49. dňa tehotenstva, Planned Parenthood predpisuje aj v 63. dni tehotenstva. Po 49. dni však existuje zvýšené riziko zlyhania lieku a vzniku komplikácií ohrozujúcich zdravie a bezpečnosť ženy.

 Čo je následkom nesprávneho použitia lieku? V najvyššom vývinovom štádiu sú to viaceré zdravotné riziká (napr. krvácanie), pričom RU-486 má v tomto štádiu tehotenstva 23 percentné zlyhanie. Tým, že Planned Parenthood poskytuje liek, ktorý zlyháva takmer v každom štvrtom prípade, môže ženy primäť k tomu, aby zaplatili znova, a to za vykonanie druhého potratu. Ten už musí byť vykonaný chirurgicky a z tohto dôvodu je drahší.  Planned Parenthood zvyšuje nebezpečenstvo pri používaní RU-486 tým, že ho ponúka prostredníctvom „telemedicíny“. Ide o postup, pri ktorom pacient navštívi lekára „online“ ešte pre tým než mu  je RU-486 predpísaný namiesto toho, aby navštívil lekára osobne, ako to požaduje FDA. Ide teda o porušenie protokolu FDA a obchádzanie zákonov na ochranu zdravia žien.
 

Nielenže Planned Parenthood porušuje zákony, ktoré chránia ženy, dokonca sa postavilo na odpor voči snahám zákonodarcov prijať nové a účinnejšie opatrenia v tejto oblasti. V roku 2001 guvernér Texasu, Rick Perry podpísal zákon o povinnom hlásení sexuálneho zneužívania žien mladších ako 17 rokov, proti ktorému Planned Parenthood rázne protestovala. V Illinois v roku 2011 lobovala proti zákonu, ktorým sa rozširovala povinnosť hlásiť sexuálne zneužívanie, pričom ohlasovacia povinnosť sa mala týkať takmer všetkých zamestnancov a dobrovoľníkov organizácii poskytujúcich alebo sprostredkúvajúcich reprodukčnú starostlivosť prípadne takých, ktoré vyučujú sexuálnu výchovu. Planned Parenthood protestovala aj proti zákonom v Nebraske, ktorých cieľom bolo zvýšiť súčinnosť rodičov pri potratoch mladých žien vo forme ich upozornenia alebo súhlasu. Nesúhlasili ani s návrhmi, ktoré ponúkali ženám požadujúcim potrat možnosť  vyšetrenia ultrazvukom. V každom prípade išlo o rozumné zákony, ktoré mali pomôcť ženám. Odpor Planned Parenthood voči tomu, čo by malo byť samozrejmé, ukazuje, aká je táto organizácia nezvyčajná.

 Planned Parenthood tvrdí, že je dôveryhodným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, avšak správa AUL jasne ukazuje, že táto organizácia nie je dôveryhodná. Aj to aj napriek tomu, že správa hovorí len o niektorých prípadoch. Kongres by mal využiť svoje možnosti a prešetriť Planned Parenthood a raz a navždy stanoviť, či si zaslúži našu podporu, lojalitu a peniaze. Pokiaľ Planned Parenthood nevysvetlí svoje správanie, nebude prekvapením to, že občania štátov Indiana, Kansas, Severná Karolína Texas požadujú,  aby táto organizácia nebola ďalej dotovaná, ale skôr to, že sa jej financovanie nezastaví vo všetkých štátoch USA. Pomaly ale isto, sa Američania stanú obozretnejšími voči Planned Parenthood a uvedomia si, ako málo dôvery, rešpektu a štátnych dotácií si zaslúži. Je čas pouvažovať, či naozaj poznáme organizáciu Planned Parenthood.

 

 Úplné znenie správy AUL o Planned Parenthood je dostupné na stránke www.aul.org.

 Autor článku je senior viceprezident a senior council v organizácii AUL.

 
Obrázok: newsone.com

Preklad: Tomáš Szalontay

Editoval: Zuzana Zoláková


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 10+9 =


-- žiadne príspevky --