Taliansko: Dolná komora parlamentu prijala nový zákon o predbežných usmerneniach | Medicínske právo
              

Články


Taliansko: Dolná komora parlamentu prijala nový zákon o predbežných usmerneniach


 | 19.7.2011 | komentárov: 0

Dolná komora talianskeho parlamentu schválila kontroverzný zákon o predbežných usmerneniach (legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento-DAT), ktorý zakazuje odopretie hydratácie a výživy pacientom v kóme. Zákon bol dolnou komorou schválený po dva a pol roku od predloženia pôvodného návrhu ministerstva zdravotníctva tzv. ddl Calabrò. Po schválení text zákona putuje do Senátu, kde sa zástupca skupiny Pdl Gasparri posnaží o čo najrýchlejšie schválenie.

Obrazok Dolná komora talianskeho parlamentu schválila kontroverzný zákon o predbežných usmerneniach (legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento-DAT), ktorý zakazuje odopretie hydratácie a výživy pacientom v kóme. Zákon bol dolnou komorou schválený po dva a pol roku od predloženia pôvodného návrhu ministerstva zdravotníctva tzv.  ddl Calabrò. Po schválení text zákona putuje do Senátu, kde sa zástupca skupiny Pdl Gasparri posnaží o čo najrýchlejšie schválenie.

Problematika ukončenia života je v Taliansku živo diskutovanou témou, a to najmä od smrti  Eluany Englaro, ktorá bola do svojej smrti v roku 2009 v nezvratnej kóme celých 17 rokov. Jej otec Beppino uspel na súde s návrhom na zastavenie jej vyživovania.  Po schválení návrhu zákona komorou poslancov sa vyjadril:”Ide o neústavný zákon, ktorý koliduje s princípmi práva.”

Zákon o predbežných  usmerneniach zakazuje eutanáziu a asistovanú samovraždu a špecifikuje, akému druhu pacientov nie je možné odoprieť potravu a hydratáciu. Jadrom nového textu zákona o ukončení života je článok 3, ktorú upravuje formu predbežných usmernení (DAT). Tie môžu obsahovať len inštrukcie, nie vyjadrenia vôle. Ďalej sa môžu týkať len terapeutickej liečby (ale nie zdravotných úkonov) a len liečby, ktorú si pacient praje zahájiť, nie takej, ktorú si neželá  podstúpiť.  Predbežné usmernenia musia byť spísané vlastnou rukou alebo inak, riadne podpísané, pričom sú platné päť rokov s možnosťou predĺženia.  V rámci predbežného usmernenia nie je možné odmietnuť umelú hydratáciu a výživu. Tú je možné zastaviť len u tých pacientov, u ktorých  hydratácia a vyživovanie už viac účinne neposkytujú  “živiace zložky nevyhnutné pre fyziologické funkcie organizmu.” Ak by bol tento zákon v platnosti, keď sa rozhodovalo o prípade Eluany Englaro, nebolo by možné nariadiť zastavenie jej výživy. Biotestament sa podľa ustanovení pôvodného návrhu zohľadňuje len u pacientov, ktorí sa nachádzajú vo vegetatívnom stave s potvrdenou absenciou mozgovej činnosti. Ráta sa aj s úlohou splnomocnenca, hoci  biotestament nie je pre lekára záväzný. Návrh zákona, ktorý napokon prijala komora poslancov, upevňuje rozhodovaciu právomoc lekára. Článok, ktorý  navrhoval, aby prípadné kontroverzie v liečbe riešilo kolégium lekárov so splnomocnencom, bol zrušený. Návrh zákona sa zakladá na premise, že právo uznáva a chráni život ako neporušiteľnú hodnotu. Garantuje právo na život aj v jeho poslednej fáze, dokonca i v prípade, keď už osoba nie je schopná chápania a je bez prejavov vôle, až dovtedy, kým nie je potvrdená jej smrť. Lekár bude podľa návrhu povinný informovať pacienta o tom, že eutanázia nie je možná.

Zákon bol prijatý v tajnom hlasovaní 278 hlasmi, proti hlasovalo 205 poslancov a 7 sa hlasovania nezúčastnilo. Senátor za Demokratickú stranu Ignazio Marino, transplantačný chirurg, odsúdil zákon ako “barbarský a neprípustný” a vyhlásil, že v tejto otázke zorganizuje abrogačné referendum. Podľa jeho názoru je potrebné “ukázať tejto politike, že už viac nemôže porušovať práva jednotlivcov.” Podľa poslankyne Margherity Miotto :”Tento zákon otvorí cestu dlhej sérii odvolaní na magistratúre z dôvodu mnohých nejasností a zákazov. Predseda strany Sel Michi Vendola  návrh označil za “násilný zákon,  ktorý narúša sféru, ktorú by mal štát rešpektovať, nie v nej nariaďovať.” Naopak, Hnutie za život je so zákonom plne spokojné.


Spracoval: Zuzana Zoláková

Zdroje: lastampa.it, bioedge.org

Obrázok: nextme.it
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 5+1 =


-- žiadne príspevky --