Hosť mesiaca JÚL: JUDr. Tomáš Doležal, PhD., LL.M | Medicínske právo
              

Články


Hosť mesiaca JÚL: JUDr. Tomáš Doležal, PhD., LL.M


 | 11.7.2011 | komentárov: 0

Pozvanie Komory pre medicínske právo - MEDIUS za hosťa mesiaca júl prijal JUDr. Tomáš Doležal, PhD., LL.M. Okrem toho, že vykonáva advokátsku prax, pôsobí ako vedúci oddelenia verejného práva a vedúci Kabinetu pre zdravotnícke právo a bioetiku na Ústave štátu a práva Akadémie vied Českej republiky, pedagóg Právnickej fakulty v Plzni a I. Lekárskej Fakulty na Karlovej Univerzite v Prahe. Ďalej je členom združenia PEOPIL – Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers, ECTIL Group a PEOPIL Medical Negligence Group a spoluzakladateľom a prispievateľom informačného portálu zdravotnickepravo.info ako aj časopisu zdravotníckeho práva a bioetiky - www.ilaw.cas.cz/medlawjournal. V tomto mesiaci sa v článkoch pre portál www.pravo-medicina.sk bude venovať problematike Zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. S Komorou pre medicínske právo JUDr. Tomáš Doležal, PhD., LL.M už úspešne spolupracoval ako jeden z účastníkov konferencie Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania, ktorá sa uskutočnila 13. apríla 2011 na Právnickej fakulte UPJŠ. Tu vystúpil s príspevkom Informovaný souhlas?!. Viac sa dozviete v rozhovore.

Obrazok MEDIUS: Ste veľmi zaneprázdnený, kde všade odborne pôsobíte?
Doležal: Někdo by možná řekl, že jsem velmi zaneprázdněný .Mně to ale ani nepřijde a snažím se všechny aktivity vhodně propojit. Možná je to také proto, že akademická část mého působení mi přijde spíše jako zábava než práce.
A teď se mi také trochu uvolní  - odcházím z Právnické fakulty v Plzni, kde jsem působil na katedře občanského práva. Moje hlavní působiště je  na Ústavu státu a práva AV ČR; vedle toho učím na I. Lékařské fakultě UK v  Praze a trochu praktikuji v advokacii.


MEDIUS: Ktorá z uvedených aktivít Vás najviac teší ?
Doležal: Všechny ve svém souhrnu. Jinak by mi vždy něco chybělo - nechtěl bych být pouze praktikem, ale ani jen akademikem. Obojí se vhodně doplňuje.


MEDIUS:Aké je Vaše osobné výskumné zameranie?
Doležal: Občanské právo - zejména problematika náhrady škody. No a samozřejmě medicínské právo. Občas se také pletu do bioetiky, ale to je spíš koníček než výzkumné zaměření.


MEDIUS: Stretávate sa v advokátskej praxi často s prípadmi porušovania pacientských práv pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti?
Doležal: Celkem často. A nejen jako advokát - zrovna včera jsem řešil jeden případ nevhodného chování lékaře při hospitalizaci příbuzné.


MEDIUS:Aké sú najčastejšie príčiny? Nastávajú na strane lekárov alebo v  komunikácii medzi pacientom a lekárom?
Doležal: Jsem přesvědčen, že je to nevhodná komunikace mezi lékařem i pacientem. V řadě případů si pacienti, pokud se k nim lékař chová slušně, nestěžují i když dojde k pochybením.


MEDIUS: Existujú preventívne opatrenia, ktorými tak lekári ako pacienti dokážu predchádzať spôsobeniu škody?
Doležal: Určitě. Jíst vitamíny a nebýt nemocní -:).


MEDIUS: Ako by ste hodnotili úroveň poznatkov lekárov, tak pacientov v oblasti práv pacientov, povinností lekárov?
Doležal: V posledních letech se úroveň poznatků na obou stranách zvyšuje. Pacienti se v důsledku jednoduššího přístupu k informacím stali zvídavější a často se nebojí projevit svůj názor.  A lékaři se také více zajímají o právní aspekty výkonu svého povolání. Možná právě v důsledku vzrůstajícího právního vědomí pacientů...


MEDIUS: Akým otázkam sa hodláte venovať ako hosť mesiaca?

Doležal: Asi také záleží, kdo se na co bude ptát, ne?  Ale pokud to půjde, tak bych se rád zaměřil na problematiku náhrady škody na zdraví.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 3+8 =


-- žiadne príspevky --