TÉMA MESIACA JÚL-AUGUST: Zodpovednosť za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti | Medicínske právo
              

Články


TÉMA MESIACA JÚL-AUGUST: Zodpovednosť za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti


 | 7.7.2011 | komentárov: 0

Asi v žiadnom inom obore okrem zdravotníctva sa výkon činnosti tak úzko nespája s pojmom „zodpovednosť“. Či chcem alebo nie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti je rizikovou činnosťou, pretože aj malé pochybenie môže mať pre zdravie a život pacienta fatálne následky. Preto sa mi zdá prirovnanie jedného z pôrodníkov opisujúcich riziko pôrodu ako: „žena jednou nohou v hrobe a pôrodník jednou nohou v base“ za veľmi výstižné. Aké zodpovednosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti prichádzajú do úvahy? Aké sankcie hrozia za neposkytnutie pomoci či za pochybenie operatéra? Odpovede na tieto otázky budeme hľadať počas mesiaca júl a august v téme „Zodpovednosť za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti“.

Obrazok Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti niekedy nastávajú situácie, kedy sa priebeh liečebného  zákroku skomplikuje a jeho výsledkom je škoda na zdraví. Dôvody sú rôzne, môže sa jednať o neočakávanú reakciu organizmu na podaný liek, manuálne pochybenie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, alebo o vplyv iného vopred nepredpokladaného faktora. Poškodený pacient sa následne pýta: „Môžem si voči zdravotníckemu zariadeniu uplatniť nárok na náhradu škody na zdraví?“ Ak má šťastie na osobu zorientovanú v problematike, dostane odpoveď, že nárok si uplatniť môže, ale musí ho v konaní pred súdom náležite preukázať. Dôkazné bremeno leží v zmysle zásad zakotvených v občianskom súdnom poriadku na pleciach žalobcu. Poškodená osoba teda bude musieť preukázať, kto škodu spôsobil, porušenie povinnosti škodcu,  zavinenie škodcu a výšku škody. Dokazovanie v konaniach o náhradu škody na zdraví je odborne náročná činnosť, a ako poškodený tak ani súd sa nezaobídu bez odborného posúdenia celej veci.

Klasickými prípadmi zodpovednosti za škodu je zabudnutie operačného nástroja v operačnom poli alebo nevykonanie všetkých zdravotných výkonov, ktoré vzhľadom na stav pacienta mali byť vykonané. Je nesmierne obtiažne, ba dokonca si myslím, že nemožné paušalizovať vyvodenie zodpovednosti z poskytovania zdravotnej starostlivosti. Tieto otázky je potrebné skúmať v každom prípade osobitne.

Zodpovedností pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je niekoľko. V praxi sa najviac stretávame s občianskoprávnou zodpovednosťou za škodu, ďalej s trestnoprávnou zodpovednosťou, ale aj so zodpovednosťou za porušenie predpisov správneho práva, či so zodpovednosťou podľa zákonníka práce. Do úvahy bežne prichádza situácia, kedy sa jedným protiprávnym úkonom založí viacero druhov právnej zodpovednosti.

S otázkami zodpovednosti za škodu je spojená aj otázka, v akom rozsahu si pacienti uvedomujú svoje nároky a či ich v praxi aj riešia. Myslím, že v posledných rokoch sa pacienti stávajú viac zorientovanými v tejto problematike a strácajú ostych trvať na svojich nárokoch. Tento jav je pozitívny, pretože svojím spôsobom začína vytvárať tlak na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby pri výkone svojej činnosti zachovávali opatrnosť a nebrali veci na ľahkú váhu.

Témou mesiaca júl – august 2011 je teda zodpovednosť za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V príspevkoch, ktoré sa chystáme na stránkach pravo-medicina.sk uverejniť, sa budeme sústrediť predovšetkým na otázky občianskoprávnej zodpovednosti, avšak nevyhneme sa ani viac filozofickým úvahám na túto tému. Verím, že v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov prinesieme na portál množstvo zaujímavých názorov, ktoré obohatia čitateľov týchto stránok.


JUDr. Ivan Humeník, Ph.D., Komora pre medicínske právo – MEDIUS, advokátska kancelária h&h PARTNERS, Košice

Obrázok: concurringopinions.com
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 4+5 =


-- žiadne príspevky --