Predstavujeme domovský portál Komory pre medicínske právo – MEDIUS | Medicínske právo
              

Články


Predstavujeme domovský portál Komory pre medicínske právo – MEDIUS


 | 5.7.2011 | komentárov: 0

Pred niekoľkými dňami bol spustený domovský portál Komory pre medicínske právo – MEDIUS (www.medius.sk). Dovoľte, aby sme vám v skratke ponúkli prehľad jeho obsahu. Veríme, že vám poskytne dostatočné informácie o cieľoch a aktivitách Komory, medzi ktoré patrí aj realizovanie projektu pravo-medicina.sk.

Obrazok Komora pre medicínske právo – MEDIUS (ďalej Komora) je neštátnou, apolitickou a nezávislou organizáciou, zriadenou na základe zákona č. 83/1990 Zb., ktorá svoje poslanie zamerala na  vytváranie podmienok  pre rozvoj obojstranne prospešného vzťahu medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Komora vykonáva mnoho aktivít v oblasti zdravotníctva a poskytovania zdravotnej starostlivosti, medzi ktoré patria predovšetkým :
· konzultačná a poradenská činnosť poskytovaná primárne členom Komory a sekundárne ďalším osobám (nečlenom), ktorá zahŕňa aj poradenstvo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pri zabezpečení správneho komplexného nastavenia dokumentácie zdravotníckeho zariadenia (zdravotná dokumentácia, informovaného súhlasy), dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a podobne
· certifikovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s udelením certifikátu „PATIENT FRIENDLY“
· vzdelávanie odbornej i laickej verejnosti o postavení, právach a povinnostiach subjektov vystupujúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti s dôrazom na osobnostnoprávny aspekt ochrany práv pacienta
· publikačná činnosť týkajúca sa právnej úpravy v oblasti zdravotníctva,
· organizovanie konferencií,  vzdelávacích a tréningových  programov v danej oblasti v rámci Slovenska ako aj mimo územia SR,
· spolupráca s inými organizáciami a profesnými spolkami vyvíjajúcimi činnosť v  oblasti práva a medicíny na Slovensku i v zahraničí,

Komora je súčasne zriaďovateľom Rozhodcovského súdu pre medicínske záležitosti, ktorý sa vo svojej rozhodovacej činnosti orientuje ťažiskovo na oblasť sporov vznikajúcich pri poskytovaní/z poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Komora vytvára pre svojich členov priestor pre identifikáciu ich problémov, s ktorými sa v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti stretávajú (či ako zdravotnícki pracovníci, poskytovatelia alebo pacienti) a pre obhajovanie ich záujmov.  


Obsah portálu medius.sk:

Portál www.medius.sk je hlavným - domovským portálom Komory, ktorý v sebe spája všetky činnosti a projekty Komory ako napríklad:
· projekt „pravo-medicina.sk“
· projekt „Medicínske právo inak“
· projekt „Clara pacta – boni amici“

Prostredníctvom portálu sa môžu záujemcovia o členstvo registrovať, pričom členské je možné uhrádzať priamo prostredníctvom služby CardPay, ktorá je integrovaná na stránke. Každý člen Komory má po registrácii vytvorený profil, v ktorom sa sústreďujú pre neho podstatné informácie ako napríklad údaje o trvaní členstva, certifikát o členstve či potvrdenia o úhradách členského. S členstvom v Komore sú spojené viaceré výhody, o ktorých sa môžte dozvedieť v sekcii „Prečo byť členom“.  Člen Komory má možnosť využívať Poradňu, v ktorej sa sústreďujú otázky členov. Odpovede na otázky sú pripravované právnikmi, ktorí sa špecializujú na oblasť medicínskeho práva. Pod každou odpoveďou je vytvorený priestor na diskusiu.

Portál obsahuje informácie o certifikácii PATIENT FRIENDLY. Predmetom certifikácie realizovanej Komorou je posúdenie, či nastavenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti spĺňa kritéria na to, aby sme ho mohli označiť za zariadenie „PATIENT FRIENDLY“.  Poskytovatelia, ktorí tieto kritéria spĺňajú získajú certifikát, ktorí vo vzťahu k ich pacientom prezentuje ich kvalitu. Záujemcovia o certifikáciu majú možnosť vyplniť registračný formulár priamo na stránke medius.sk.

Na stránkach portálu medius.sk sú zverejnené aj vzdelávacie kurzy, ktoré je možné absolvovať. Kurzy sú zamerané na praktické otázky týkajúce sa právnej a bioetickej problematiky pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pri každom kurze sú zverejnené informácie o obsahu kurzu, počte účastníkov a používaných metodikách.

Veríme, že vás portál www.medius.sk zaujme a že na ňom nájdete všetky potrebné informácie o činnosti Komory.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 3+2 =


-- žiadne príspevky --