Diskusia o eutanázii v slovenských podmienkach | Medicínske právo
              

Články


Diskusia o eutanázii v slovenských podmienkach


 | 14.6.2011 | komentárov: 0

Nedávne úmrtie Doktora Smrť Jacka Kevorkiana opätovne dostala debaty o eutanázii na hlavné stránky novín. Problematike sa venuje aj najnovšie číslo The Journal of Law, Medicine & Ethics, ktoré rieši najmä otázku nákladov na starostlivosť o kriticky chorých pacientov.

Komora pre medicínske právo MEDIUS, o.z. zorganizovala diskusiu na túto tému  3. mája 2011, presne mesiac pred Kevorkianovou smrťou. Debaty sa zúčastnili  Doc. MUDr. Jozef Firment- prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, JUDr., ICDr. Juraj Jurica Ph.D.- rímskokatolícky kňaz, sudca Metropolitného tribunálu  arcibiskupstva a člen Presbyterskej rady arcidiecézy Košice, Mgr. Martin Luterán, M.Jur., M.Phil., D.Phil.- rektor a spoluzakladateľ  Kolégia Antona Neuwirtha, nezávislého vzdelávacieho inštitútu, ktorý sa zameriava na interdisciplinárne štúdium pilierov západnej civilizácie a Ing. Magdaléna Veselská, Dip Mgmt - finančná manažérka DOMu Božieho milosrdenstva.

Diskutujúci sa vyjadrili k mnohým aspektom eutanázie, ktoré by si zasluhovali samé o sebe zvláštnu pozornosť.  Kľúčovým bol pohľad na kategóriu života, na úlohy štátu a jeho “morálnu neutralitu” pri regulácii eutanázie, na ľudskú dôstojnosť, autonómiu jednotlivca a úlohy medicíny.

V prvom rade, v pohľade na hodnotu života boli do protikladu postavené dve stanoviská, a to pohľad na ľudský  život ako najvyššiu hodnotu, Boží dar, ktorý si zasluhuje absolútnu ochranu, na strane jednej, a ľudský život ako predmet-komoditu, ktorým môže jednotlivec voľne disponovať a  rozhodnúť o ňom podobne ako môže rozhodnúť o osude svojho majetku v závete, na strane druhej. Umožniť by mu tomohli tzv. predbežné usmernenia, v ktorých pacient upraví svoje želania týkajúce sa liečby všeobecne a to aj životudržujúcej liečby.  U predbežných usmernení je ale problematická ich záväznosť v prípade, že by v reálnej situácii pacient svoj názor zmenil. Na tento typ argumentácie naväzuje princíp nediskriminácie v prístupe k nemohúcim pacientom, ktorým by malo byť umožnené rovnaké šance na ukončenie života ako je to u zdravých pacientov (otázka asistovanej samovraždy). V akom rozsahu ale umožniť umožniť tieto dispozície, ako nastaviť podmienky?  Juraj Jurica sa vyjadril, že v duchu teórie ľudského správania “slippery slope” sa ukazuje, že nie je prípustná akákoľvek dekrimininalizácia eutanázie z dôvodu môžného zneužívania a prekračovania nastavených mantinelov. Je dôležité vzdorovať materiálnemu humanizmu, ktorý žije v mylnej predstave o ľudskej autonómii (sebestačnosti)  a snahám  predísť bolesti za každú cenu .

Pokiaľ ide o úlohy štátu a otázku regulácie eutanázie a život-udržujúcej liečby, štát má podľa Martina Luterána v prvom rade v súlade so zmluvnými teóriami o vzniku štátu zabezpečiť bezpečnosť obyvateľstva a ochranu života. Z tohto titulu mu patrí legitímny monopol násilia. Zdá sa, že týmto argumentom podporil aj úplný zákaz eutanázie v akekoľvek podobe. Každopádne, jeho názory vychádzali z liberálnych teórií štátu. Juraj Jurica sa naopak prikláňal viac k paternalistému stanovisku, podľa ktorého musí štátv otázke  eutanázie zaujať jasný postoj.

Prítomní lekári mali odlišnú perspektívu, ktorá vyplýva z ich praxe. Otázku eutanázie videli skôr prizmatom diagnostiky a liečby. To znamená, že ju považujú za prijateľnú hypoteticky nie vo svojej aktívnej podobe (asistovaná samovražda), ale skôr ako medicínske rozhodnutie nepokračovať v tzv. márnej liečbe (futile treatment).

K ľudskej dôstojnosti  sa vyjadril predovšetkým Magdaléna Veselská. Ľudská dôstojnosť je prvoradým kritériom pri poskytovaní  starostlivosti umierajúcim pacientom. Bohužiaľ, poskytovanie paliatívnej starostlivosti je na Slovensku nedostatočne financované.  V tejto súvislosti spomenula nový termín: maltanázia alebo spôsobenie smrti neposkytnutím pomoci, v prípade hospicov z ekonomických dôvodov.

Diskusia bola veľmi plodná a z časových dôvodov z ďaleka nemohla vyčerpať všetky načrtnuté otázky. Už teraz sa tešíme na podobné stretnutia v budúcnosti.


Túto diskusiu podporila: 

 
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 1+5 =


-- žiadne príspevky --