Metodický pokyn UDZS o vykazovaní odstránení nedostatkov | Medicínske právo
              

Články


Metodický pokyn UDZS o vykazovaní odstránení nedostatkov


 | 7.9.2009 | komentárov: 0

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal začiatkom roku 2009 metodické usmernenie č. 1/2009, ktorého obsahom je úprava evidencie a zabezpečenie jednotnej obsahovej formy hlásení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré boli Úradom zistené pri vykonávaní dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou.

Obrazok

V zmysle § 18 písm. b) bod 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach môže Úrad na základe zistenia nedostatkov týkajúcich sa poskytovanej zdravotnej starostlivosti uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov alebo mu uložiť  povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Uvedené metodické usmernenie stanovuje akým spôsobom, v akej forme a obsahu majú poskytovatelia Úradu oznámiť splnenie uloženej povinnosti. Čo v prípade , ak poskytovateľ nepostupuje v súlade s metodickým usmernením, alebo vôbec Úradu neoznámi, či a predovšetkým ako splnil uloženú povinnosť? Splnenie tejto povinnosti nie je v súčasnej situácii sankcionovateľné. Hoci samotný zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach v § 46 ods. 1 písm. e) stanovuje pre dohliadaný subjekt (rozumej poskytovateľa) povinnosť plniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkou a ich príčin, zákon nešpecifikuje za nedodržanie notifikačnej povinnosti  žiadnu sankciu. Zákon umožňuje sankcionovať poskytovateľa jedine v prípade zistenia zanedbania postupu lege artis, nie v prípade nesplnenia notifikačnej povinnosti o odstránení neprijateľného stavu. Metodické usmernenie si môžte stiahnuť na stránke Úradu.
Foto: zdroj internet, http://www.jj.cz/Dulezite-dokumenty/
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 6+7 =


-- žiadne príspevky --