Nemecká Medicínska Asociácia zjednodušuje pravidlá pre asistovanú samovraždu | Medicínske právo
              

Články


Nemecká Medicínska Asociácia zjednodušuje pravidlá pre asistovanú samovraždu


 | 22.2.2011 | komentárov: 0

Nemecká medicínska komunita liberalizovala kodex, daním väčšej slobody doktorom vo veci pomoci chorým pacientom umrieť. Zmena reflektuje vzrastajúci súhlas s asistovanou samovraždou naprieč spektrom nemeckých doktorov.

Obrazok Nemecká Medicínska Asociácia prezentovala nové pokyny pre vraždu za asistencie lekára, povoľujúc väčšiu voľnosť pre doktorov. Doktori sa môžu viac spoľahnuť na vlastné svedomie pri rozhodovaní o tom, či pomôžu chorým pacientom umrieť.

Nový text predstavený v utorok, hovori: "Asistencia doktora pri samovražde nie je medicínska povinnosť." Predchádzajúci text uvádzal, že asistovaná samovražda bola v striktnom rozpore s medicínskou etikou.

Radšej než odôvodňovanie alebo schvaľovanie asistovanej samovraždy, zaviedla asosiácia môžnosť doktorov rozhodnuť sa či je pomoc pacientovi umrieť ospravedlniteľná.

"Keď doktori majú čisté svedomie, nebudeme ich odsudzovať," povedal Dr. Jörg-Dietrich Hoppe, prezident asociácie.

Každý tretí doktor za nové pravidlá

Zmena je reakciou na vzrastajúci súhlas medzi nemeckými doktormi s asistovanou samovraždou v jasných situáciách.

Výskum publikovaný minulé leto zistil, že jeden z troch doktorov podporoval pravidlo, ktoré dovoľuje doktorovi pomôcť pri asistovanej samovražde nevyliečiteľe chorému pacientovi.

Medicínska komunita naposledy urobila významnú zmenu vo svojom názore na asistovanú samovraždu v roku 1998, keď revidovala zavedený koncept toho, ako zaobchádzať so životom a smrťou. Vtedy bolo povedané, že lekárova úloha nie je len liečiť a zmierniť bolesť, ale že dovolenie pacientom umrieť môže v niektorých prípadoch dostať prednosť pred povinnosťou udržiavať ich nažive.

Žiadna zmena v právnej úprave

Samovražda ako také nie je ilegálna v Nemecku, a taktiež nie je protiprávne ani odstavenie pacienta od život-udržujúcich prístrojov alebo trubičky na kŕmenie. Avšak iba v prípade, že explicitne žiadal ukončenie takejto liečby. Zabitie človeka, ktorý jasne žiada, aby bol zabitý však môže znamenať väzenie až na 5 rokov.

Nemecká Medicínska Asociácia plánuje dokončiť diskusiu na výročnom kongrese v máji. Text v profesnom kódexe správania tejto asociácie, ktorý uvádza, že doktori nemôžu "aktívne skrátiť" život umierajúceho pacienta, sa zrejme zmení.

Profesný kódex správania je záväzný dokument, ktorý upravuje medicínsku etiku, aj keď technicky nemá právnu silu. Akákoľvek jeho zmena touto celoštátnou organizáciou by sa premietla aj do regionálnych pobočiek.

Vyskúšame viac etiky

Nemecká Asociácia Hospicov, ktorá sama seba považuje za advokáta práv pacientov, kritizovala revidované smernice a poukazovala na to, ako jednoducho je možné odstrániť etickú zložku z problematiky asistovanej samovraždy.

"Doktor má dilemu," povedal Eugen Brysch, šéf Nemeckej Asociácie Hospicov. "Ako sa môže, ako praktický lekár, rozhodnuť kedy sú útrapy tak neznesiteľné, že by mal svojmu pacientovi pomocť spáchať samovraždu?"

Brych povedal, že neexistuje spôsob ako objektívne alebo vedecky zmerať trápenie pacienta, a práve preto potrebuje dať doktorom Nemecká Medicínska Asociácia kvalitnejší návod na to, ako robiť eticky správne rozhodnutia pri nevyliečiteľne chorých pacientoch.

Veľa názorov o asistovanej samovražde v Nemecku bolo formovaných nacistických programom eutanázie, ktorý zabil viac než 100.000 postihnutých a chorých ľudí, ktorí boli považovaní za "nehodných života."

Autor: Andrew Bowen

Editor: Nancy Isenson

Preklad: Vladimír Volčko

zdroj: DEUTSCHE WELLE (dw-world.de), pôvodne tu.
foto: ncregister.com

 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 4+8 =


-- žiadne príspevky --