Výročná správa UDZS za rok 2008 | Medicínske právo
              

Články


Výročná správa UDZS za rok 2008


 | 2.9.2009 | komentárov: 0

Dňa 31.07.2009 vydal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UDZS) Vestník č. 4/2009, v ktorom uverejnil výročnú správu svojej činnosti v roku 2008. Správa pokrýva celé spektrum kompetencií a činnosti UDZS, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach v platnom znení.

Obrazok

Zo správy vyberáme:

V časti správy týkajúcej sa vykonávania dohľadu nad správnosťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti UDZS uvádza, že v roku 2008 prijal 1 452 podaní v oblasti  poskytovania zdravotnej starostlivosti. Celkový počet riešených podaní v roku 2008 bol  1 631 (podnety 1 608, sťažnosti 23), z toho 179 podaní bolo prenesených z  roka 2007 a  ukončených v roku 2008. Z celkového počtu 1608  podnetov bolo v roku 2008  (t.j.84,3%) 1 383 ukončených. Z počtu 1 383 ukončených 929 (67,2%) podnetov bolo riešených úradom v súvislosti so správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Z počtu 929 podnetov bolo:
  • 715 (77,0 %) neopodstatnených.
  • 214 (23,0%) opodstatnených.

V rámci vykonaných dohľadov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti boli u opodstatnených podnetov zistené porušenia § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. (non lege artis postup).
Okrem týchto UDZS zistil aj porušenia vo vedení zdravotnej dokumentácie, poučenia a informovaného súhlasu(§ 6, § 9, § 19, § 21, § 22 zákona č. 576/2004 Z. z.), prípadne ďalšieho  porušenia povinností poskytovateľov zdravotnej starosltivosti v zmysle § 79 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“). Z celkového počtu 214 opodstatnených  podnetov boli tieto porušenia zistené u 49 prípadov (22,9 %).  
Z celkového počtu 214 opodstatnených podnetov v roku 2008 prevládali najmä špecializačné odbory:
  • 42 (19,2%)   – chirurgia
  • 25 (11,2%)   – vnútorné lekárstvo
  • 23 (10,7%)  – všeobecné lekárstvo
  • 19 ( 8,8%)  – gynekológia a pôrodníctvo
  • 12 ( 5,6%)  – stomatológia
  • 11 ( 5,1%)  – ortopédia

Podrobné informácie nájdete priamo na stránke UDZS. Výročnú správu za rok 2008 si vo formáte .pdf môžete stiahnuť tuto.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 2+9 =


-- žiadne príspevky --