Ochrana plodu voči jeho matke (Samantha Burton v. štát Florida ) | Medicínske právo
              

Články


Ochrana plodu voči jeho matke (Samantha Burton v. štát Florida )


 | 28.10.2010 | komentárov: 0

Vo februári tohto roku sme vám poskytli opis a okolnosti prípadu Samantha Burton v. štát Florida. Teraz sa na pravo-medicina.sk opäť k tomuto konaniu vraciame a ponúkame nové skutočnosti a pohľady na tento zaujímavý súdny spor.

Obrazok V marci 2009 vydal súd Florida Circuit Court of Leon County na žiadosť nemocnice Tallahassee Memorial Hospital súdne nariadenie, ktoré nariaďovalo Samanthe Burton pätnásť týždňov trvajúce obmedzenie v pohybe a povinnosť strpieť všetky nevyhnutné lekárske úkony. Súd žiadosti vyhovel a nariadenie vydal s cieľom ochrániť plod dieťaťa pacientky.

David H. Abrams, právnik pacientky, podal v tejto veci odvolanie na floridskom odvolacom súde (Florida First District Court of Appeals). O spoluprácu na prípade požiadal floridskú zložku Americkej únie na ochranu občianskych slobôd (American Civil Liberties Union-ACLU), ktorá sa procesu zúčastnila ako amicus curiae. V auguste 2009 a rovnako v januári 2010 poskytla súdu v záujme pacientky svoje stanovisko. Tento prípad sa stal významným  “test case” prípadom, ktorý sa týka práv tehotných žien rozhodovať o im poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Pozadie prípadu

Samantha Burton, slobodná matka dvoch detí, bola v dvadsiatom piatom týždni tehotenstva, keď jej v marci 2009 predčasne praskla membrána  a začala javiť známky predčasného pôrodu. Na naliehanie svojej pôrodníčky vyhľadala pomoc v nemocnici Tallahassee Memorial Hospital. V nemocnici zistili, že nejde o predčasný pôrod a pacientke nariadili prísny oddych na lôžku.

Porodníčka Dr. Jana Bures-Forsthoefel odmietla povoliť Samanthe Burton opustiť nemocnicu za účelom konzultácie iného lekára. Následne obdržala súdny príkaz z obvodného súdu  Leon County, ktorý nariaďoval Samanthe Burton podstúpenie "každej liečby", ktorú jej pôrodník- lekár považuje za nevyhnutnú pre dobro plodu. Súd viedol pojednávanie telefonicky s tým, že žiadal pacientku o poskytnutie stanoviska k svojmu prípadu z nemocničného lôžka bez asistencie právnika alebo poskytnutia názoru iného nezávislého odborníka. Tri dni po začatí súdom nariadeného obmedzenia podstúpila Burtonová urgentný cisársky rez, počas ktorého lekári zistili, že plod je mŕtvy.  Právny zástupca pacientky David H. Abrams sa odvolal proti rozhodnutiu súdu Leon County Circuit Court a do procesu zaangažoval ako amicus curiae floridskú zložku Americkej únie na ochranu občianskych slobôd. K januáru 2010 sa prípad dostal pred odvolací súd First District Court of Appeals v Tallahassee.

Rozhodnutie

Odvolací súd pre druhý okrsok Florida Circuit Court of Appeals vydal 12. augusta 2010 uznesenie k odvolaniu týkajúcemu sa prípadu Samanthy Burton. Uznesenie, ktorého tvorcom je sudca J. Clark podporovalo právo apelantky proti štátu.

Pôvodné rozhodnutie prvostupňového súdu sa zakladalo na precedentnom rozhodnutí z roku 1994 v prípade In re Debreuil 629 So. 2d. 819 (Fla. 1994). V tomto prípade na základe oznámenia nemocnice o pacientovi odmietajúcom liečbu využil štátny zástupca (state attorney) svoju diskrečnú právomoc a rozhodol, že tu existuje dostatočný štátny záujem na podanie návrhu na vydanie nariadenia. V tomto uznesení však súd odmietol, že v prípade Burton bol záujem štátu  dostačujúci na obmedzenie ústavného práva pacientky z dôvodu nedostatočne preukázanej životaschopnosti plodu. Ďalej rozhodol, že sl. Burton má základné práva na slobodu a súkromie podľa Ústavy štátu Florida  a tieto práva sú predmetom prísnej ochrany. Hoci sa súd nedomnieva, že sa štát nemôže zasiahnuť do tehotenstva ženy, obmedzil takýto zásah na prípady, keď je životaschopnosť  plodu zo strany štátu preukázateľná.  Odmietol tvrdenie, že živatoschopnosť plodu určuje doterajšia dĺžka tehotenstva. Súd je taktiež toho názoru, že po tom, ako štát doloží životaschopnosť plodu, musí preukázať, že vybraný zásah je najmenej invazívnym a najmenej obmedzujúcim prostriedkom z tých, ktoré má v dispozícii na ochranu svojho zájmu na dobre plodu.

Právo a etika

Nemocnica namietala, že je povinná ochraňovať fetus (plod) v súlade s floridskými zákonmi na ochranu dieťaťa. Americká únia na ochranu občianskych slobôd oponovala tým, že rozhodnutie by bolo nebezpečným precentom: "Ignorácia zásadného konštitucionálneho rozdielu medzi záujmom štátu na ochrane života plodu a jeho záujme na ochrane životov a zdravia obyvateľstva vedie k hrozbe prakticky neobmedzeného zásahu do životov tehotných žien.” 

Expert v otázkach bioetiky Jacob M. Appel žiadal, aby lekárka zodpovedná za zadržanie Burtonovej bola postihnutá za konanie nad rámec prijateľných štandardov pre prácu zdravotníkov. Jacob Appel vníma konanie nemocnice ako hrozbu pre tehotné ženy, ktorú osvetľuje tento konkrétny prípad. Napísal: "Ženy zo strachu, že budú nutené podstúpiť nechcenú liečbu nevyhľadajú lekársku pomoc vôbec, čoho nevyhnutným dôsledkom budú potraty, predčasné pôrody, choré deti, či dokonca smrť matky. To je najväčšia a skrytá tragédia tohto prípadu: nejaká budúca matka niekde v Amerike v strachu, že bude nútená nedobrovoľne zotrvať 15 týždňov v nemocnici na lôžku môže zomrieť nepriamo pre arogantné a nedovolené konanie doktorky Bures-Forsthoefel a právneho zastúpenia nemocnice Tallahassee Memorial Hospital, hoci nikto nebude obviňovať zo smrti tejto nešťastnej ženy práve ich.”

článok z 8.2.2010 si prečítajte tu.

zdroj: internet
foto: baby-web-sk.sprinx.cz

 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 8+1 =


-- žiadne príspevky --