Neetické a nekalé praktiky při získávání pacientů (Tempus medicorum 06/2010 ) | Medicínske právo
              

Články


Neetické a nekalé praktiky při získávání pacientů (Tempus medicorum 06/2010 )


 | 7.9.2010 | komentárov: 0

V minulosti sme už začali s predstavovaním domácich aj zahraničných časopisov týkajúcich sa práva a medicíny zároveň. Dnes Vám ponúkame článok z júnového vydania časopisu České lékařské komory s názvom Tempus medicorum. V rámci právnej poradne tam prezident ČLK M.Kubek napísal o Neetických a nekalych praktikách pri získavaní pacientov.

Obrazok Neetické a nekalé praktiky při získávání pacientů
Prohlášení prezidenta České lékařské komory

Lékařské povolaní patři mezi nejdůstojnější profese, proto také profesní dozor nad nim nenáleží živnostenskému úřadu, ale profesní komoře, podobně jako v případě advokátů, notářů a dalších svobodných povolání.

Etické normy profesních komor pak do jisté míry reguluji též reklamu tak, aby nebyla nedůstojná a zavádějící. Lékař je podle zákona povinen vykonávat povolaní v souladu s jeho etikou a řídit se řady komory, včetně Etického kodexu.
Eticky kodex České lékařské komory v § 2 odstavci 16 stanoví:

„Lékař se musí zdržet všech nedůstojných aktivit, které přímo nebo nepřímo znamenají propagaci nebo reklamu jeho osoby a lékařské praxe a ve svých důsledcích jsou agitační činností zaměřenou na rozšíření klientely. Nesmí rovněž tyto aktivity iniciovat prostřednictvím druhých osob.“

Je pravdou, že ČLK může za nedůstojnou reklamu postihnout pouze své členy, nikoli vlastníky zdravotnických zařízení, kteří členy ČLK nejsou. To je naše velká nevýhoda oproti např.České advokátní komoře. Vlastníky advokátních kanceláří, byť provozovaných právnickou osobou, mohou totiž být pouze advokáti. Bylo by dobré, kdyby provozovateli soukromých lékařských ambulantních zařízení také mohli byt pouze lékaři. Zatím tomu tak u nás není. Pokud však zdravotnické zařízení provozuje nelékař, musí mít odborného zástupce-lékaře. Ten sice neodpovídá za obchodní a reklamní aktivity vlastníka, ale budeme uvažovat o jeho odpovědnosti v případě, že zdravotnické zařízení, které odborně garantuje, bude porušovat etické normy ČLK.
Nedávno byla na internetu zveřejněna výzva, aby se občane stali klienty „Moji ambulance a.s. – sítě ordinace praktických lékařů“ a vyhráli netbook. Stačí vyplnit on-line registrační formulář na
www.mojeambulance.cz. Autoři teto výzvy jaksi „opomenuli“ občany informovat o tom, že tímto aktem mají změnit svého registrujícího praktického lékaře a místo něho si zvolit jako registrujícího lékaře uvedenou společnost. Občan je tedy vyzýván k aktu, jehož právní dopad zpravidla vůbec nezná a netuší, že se tím „odhlašuje“ od svého dosavadního lékaře, kterého již nadále nemůže navštěvovat (kapitační platbu za pojištěnce může čerpat jen jeden registrující praktický lékař). Pojištěnec je tak nedůstojným způsobem uváděn v omyl.
Jako prezident České lékařské komory se s těmito praktikami nehodlám smířit a ve spolupráci s příslušnými organy a právní kanceláři ČLK hodlám činit proti nim následující opatřeni:

• Požádat etickou komisi ČLK o etické zhodnoceni uvedených praktik.
• Doporučit lékařům, kterých se tyto aktivity dotýkají a kterým jsou takto nekale „odebíraní pacienti“, aby podávali podnět k disciplinárnímu řízení organům ČLK.
• Doporučit organům příslušným k registraci nestátních zdravotnických zařízení, aby zvážily, zda nejde o správní delikt v jejich kompetenci, a současně aby požadovaly při přeregistraci pojištěnce jeho vlastnoruční podpis na listině, ze které bude zřejmé, že pojištěnec konči registraci u svého dosavadního praktického lékaře a nově se registruje u jiného lékaře.
• Doporučit zdravotním pojišťovnám, aby trvaly na vlastnoručním podpisu pojištěnce při přeregistraci k jinému praktickému lékaři na listině, ze které bude zřejmé, že pojištěnec konči registraci u svého dosavadního praktického lékaře a nově se registruje v jiném zdravotnickém zařízení.
• Poskytnout právní podporu a pomoc členům ČLK, kteří se rozhodnou napadnout uvedenou praxi u soudu jako nekalou soutěž. Zda jde či nejde o nekalou soutěž, by sice musel rozhodnout soud, ale pokud je reklama zveřejněna tak, že pojištěnci z ni není zřejmé, že tím mění svého registrujícího
lékaře, pak může o nekalou soutěž jit – žalobu ovšem musí podat ten, kdo je nekalou soutěži poškozen, nikoli ČLK.
• Poskytnout právní podporu těm členům ČLK, kteří se rozhodnou pro uvedené jednání podat trestní oznámení pro eventuální spáchání trestného činu poškozeni cizích prav dle § 181 trestního zákoníku.

Vyzývám rovněž lékaře, aby nevykonávali funkci odborného zástupce ve zdravotnických zařízeních, která porušuji etické normy ČLK, dopouštějí se nekalé soutěže a uvádějí pojištěnce v omyl za účelem vlastního prospěchu. Upozorňuji i na jejich disciplinární odpovědnost za dodrženi základních etických principů.
Hodlám důsledně bojovat proti uvedeným nekalým praktikám při „přetahovaní pacientů“ za pomoci darů a jiných nedůstojných aktivit a plně podpořím lékaře, kteří se proti nim budou bránit právní cestou.

Milan Kubek, prezident ČLK

zdroj: lkcr.cz, Tempus Medicorum 06/2010 str.14, celé číslo tu.
foto: lkcr.cz
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 1+9 =


-- žiadne príspevky --