Medicínske právo na Právnickej fakulte UPJŠ akad. rok. 2010/2011 | Medicínske právo
              

Články


Medicínske právo na Právnickej fakulte UPJŠ akad. rok. 2010/2011


 | 28.7.2010 | komentárov: 0

Aj keď sa predmet Medicínske právo a ochrana osobnosti bude vyučovať až v letnom semestri akademického roka 2010/2011, prinášame vám o ňom základné informácie už teraz. Vzhľadom na to, že zápis študentov na oba semestre prebieha naraz a je práve teraz čas rozhodovania a výberu. Určite si prečítajte viac...

Obrazok Cieľom jednosemestrálneho predmetu Medicínske právo a ochrana osobnosti je oboznámiť študentov s problematikou medicínskeho práva ako nového progresívne sa formujúceho právneho odvetvia.
Študenti sa prostredníctvom prednášok oboznamujú s právnou úpravou medicínskeho práva a to ako na národnej, tak i nadnárodnej úrovni. Na cvičeniach študenti riešia prípadové štúdie z daného oboru, prípadne analyzujú dôležité súdne rozhodnutia vo veciach medicínskeho práva a ochrany osobnosti.
Hlavným ťažiskom predmetu je oboznámenie sa s osobitnými druhmi zdravotnej starostlivosti, ako napr.: biomedicínsky výskum, asistovaná reprodukcia, interrupcie, eutanázia, transplantácie, či otázky resuscitácie.

Jedinečnosť predmetu spočíva mimo iného aj v interaktívnej forme výučba a v možnosti spolupodieľania sa na tvorbe webového portálu www.pravo-medicina.sk. Najlepší študenti, ktorí tento predmet úspešne absolvujú majú možnosť ďalej prispievať svojimi článkami, prípadne prekladmi zahraničných článkov a literatúry.


Program prednášok:

       
1.    prednáška :
Zodpodvednosť za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pojem „postup lege artis“, rôzne druhy zodpovednosti (podľa ust. O.Z., podľa ZP – regresy voči konkr. zdravotníckemu pracovníkovi, podľa TZ), nároky pacientov zo zodpovednosti za škodu spôsobenej poskytovateľom
2.    prednáška : Riešenie nároku pacienta na  náhradu škody, resp. na odstránenie porušenia jeho práv, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – jeho      kompetencie a význam  pri riešení podnetov.
3.    prednáška :  Pacient ako príjemca zdravotnej starostlivosti – otázky vzniku človeka, rôzne právne názory na definíciu momentu vzniku života (včítane právnej  úpravy SR) právna definícia zániku (smrti) FO, postup pri určovaní smrti a jej právne súvislosti, právny status oddelených častí ľudského tela, právny status mŕtveho ľudského tela (pohľady rôznych právnych systémov), vykonávanie pitiev
4.    prednáška :  Právne otázky prokreatívnych a inhibičných metód ľudskej reprodukcie – asistovaná reprodukcia, interrupcie, sterilizácie, právne otázky zmeny pohlavia.
5.    prednáška : Právne otázky transplantácií – história vykonávania transplantácií, rozdelenie transplantácií (in vitro, in vivo), podmienky pre vykonanie, zabezpečenie práv darcov a ich ochrana.
6.    prednáška : Biomedicínsky výskum – história, rozdelenie, podmienky vykonávania,  Eutanázia – história, odlišnosti v rôznych právnych úpravách.
7.    prednáška :  Resuscitácia (odopretie resuscitácie, následky, otázky krízových situácii), urgentná medicína, právne aspekty poskytovania záchrannej zdravotnej služby z hľadiska ochrany osobnosti pacienta (oprávnenia príbuzných pacienta pri prevozoch)
8.    prednáška : záverečné diskusie o preberanej problematike
   
Sme aj na FACEBOOKU, kde sa k nám môžete pridať - link :)

foto: blog.blogcatalog.com
   Súbory na stiahnutie:


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 9+5 =


-- žiadne príspevky --