Nový návrh zákona | Medicínske právo
              

Články


Nový návrh zákona


 | 17.8.2017 | komentárov: 0

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Obrazok

Základné ciele právnej úpravy:

Účelom návrhu zákona je komplexná zmena fungovania Urgentných príjmov a ich legislatívneho zadefinovania. Súčasťou návrhu je aj pevná sieť Urgentných príjmov, ktorá reflektuje súčasnú potrebu dostupnosti, účelnosti a efektívnosti. Ministerstvo zdravotníctva SR považuje za nevyhnutné navrhnúť nový systém financovania Urgentných príjmov ako aj vytvorenia ambulancii urgentnej medicíny a pediatrickej urgentnej medicíny, ktorým bude priznaný príslušný kód odbornosti.

Účelom legislatívneho návrhu je aj úprava prehliadky mŕtveho tela, navrhuje sa systémové riešenie zabezpečenia vykonávania prehliadky mŕtveho tela, aby nedochádzalo k časovým sklzom od volania občana na tiesňovú linku  po samotnú prehliadku mŕtveho tela lekárom ako aj jej adekvátne finančné ohodnotenie.

Zhodnotenie súčasného stavu:

V súčasnosti je v zákone definovaná len Ústavná pohotovostná služba, u ktorej absentuje komplexný manažment pacienta od jeho príchodu, triedenia podľa zdravotného stavu až po poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Ústavná pohotovostná služba vykazuje veľkú finančnú stratu, nakoľko má vysoké náklady (personál, materiálno technické zabezpečenie,..) a nízke výnosy spôsobené slabou platbou zo strany zdravotných poisťovní za vykázanú zdravotnú starostlivosť. 

V súčasnosti sú prehliadky mŕtvych tiel riešené nesystémovo, zároveň sú slabo finančne ohodnotené a často dochádza k zlyhaniu riadenia lekárov, ktorí majú poverenie na vykonávanie predmetnej prehliadky.


Zdroj: www.slovlex.sk
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 8+8 =


-- žiadne príspevky --