Európska komisia prijala nový akčný plán na boj proti antimikrobiálnej rezistencii | Medicínske právo
              

Články


Európska komisia prijala nový akčný plán na boj proti antimikrobiálnej rezistencii


 | 10.7.2017 | komentárov: 0

Antimikrobiálna rezistencia (AMR) je tiež nazývaná „nočnou morou” zdravia celosvetovej populácie a predstavuje jeden z najväčších problémov modernej medicíny.

Obrazok

Antimikrobiálna rezistencia nie je len zdravotným problémom, ale aj svetovou ekonomickou a bezpečnostnou hrozbou. Preto sa jej v posledných rokoch venujú zdravotné politiky štátov, nemocnice, poľnohospodári, ba dokonca aj potravinárske firmy. Akčný plán je založený na prístupe jedného zdravia, ktorý sa zaoberá rezistenciou tak u ľudí, ako aj u zvierat. Komisia súčasne prijala prvé konkrétne opatrenie v rámci tohto plánu: Usmernenia EÚ o obozretnom používaní antimikrobiálnych látok u ľudí.

 „Antimikrobiálna rezistencia je globálnou narastajúcou hrozbou a ak teraz nezintenzívnime naše úsilie a odhodlanie, do roku 2050 by mohla mať na svedomí viac úmrtí než rakovina. Ambiciózny program, ktorý dnes predkladám, sa zameriava na opatrenia v kľúčových oblastiach, ktoré majú najvyššiu pridanú hodnotu pre krajiny EÚ.uviedol Európsky komisár pre zdravie a bezpečnosť Vytenis Andriukaitis.

Plán zahŕňa usmernenia na podporu obozretného používania antimikrobiálnych látok u ľudí. Tie sú určené lekárom, sestrám, zamestnancom nemocníc i iným osobám. Usmernenia dopĺňajú právnu úpravu na vnútroštátnej úrovni v oblasti prevencie a kontroly infekcií. Okrem toho sa v akčnom pláne predpokladá najmenej 75 opatrení, opierajúcich sa o 3 hlavné piliere:

  • §  a) Zabezpečenie využívania najlepších postupov v rámci EÚ, v súvislosti s kladením dôrazu na lepšie dôkazy, koordináciu, dohľad i dôkladnejšie kontrolné opatrenia
  • b) Podpora výskumu, vývoja a inovácie, s cieľom oživiť výskum a viac stimulovať inovácie, poskytovať cenný vstup pre politiky založené na vedeckých poznatkoch a právne opatrenia na boj proti antimikrobiálnej rezistencii
  • c) Formovanie globálnej agendy. Keďže oblasti, v ktorých sa majú prijať opatrenia, boli dohodnuté na medzinárodnej úrovni, EÚ sa bude usilovať o posilnenie zaangažovanosti a spolupráce s viacstrannými organizáciami a zintenzívnenie spolupráce s najviac postihnutými rozvojovými krajinami.


Zdroj:

https://europskenoviny.sk/zdravie

http://www.slobodavockovani.sk/news/antimikrobialna-rezistencia-zdvihat-varovny-prst-uz-nestaci/
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 5+4 =


-- žiadne príspevky --