Konferencia DOSTUPNOSŤ LIEKOV NA SLOVENSKU: KONFLIKT PRINCÍPOV | Medicínske právo
              

Články


Konferencia DOSTUPNOSŤ LIEKOV NA SLOVENSKU: KONFLIKT PRINCÍPOV


 | 31.5.2017 | komentárov: 0

Niekto ho označuje za systémovú zmenu distribučného reťazca pri dodávaní kategorizovaných liekov. Niekto ako zákonom vyžiadanú zmenu biznis modelu dodávok liekov. Iní ho charakterizujú ako efektívny nástroj zabezpečenia lieku pacientovi. A sú aj takí, ktorí kvôli nemu zvažujú opustiť trh Slovenskej republiky.

Obrazok

 

Organizátor Komora pre medicínske právo - MEDIUS v spolupráci s partnerom konferencie Slovenskou lekárnickou komorou organizujú v utorok 20. júna 2017 v hoteli Chopin v Bratislave konferenciu venovanú otázkam systému mimoriadnych objednávok liekov a s ním spojenými prvými skúsenosťami - Dostupnosť liekov na Slovensku: Konflikt princípov?

 

Systém mimoriadnych objednávok liekov. V spojení s novou úpravou vývozu kategorizovaných liekov zamestnáva mysle mnohých.

Jeho účel je jasný – pacienti by nemali byť vydaný napospas nedostupnosti liekov. Dosiahnutie účelu však vytrápilo nejedného MAHa – ak sa detailne začítal do zákonnej úpravy. Ako riešiť konfliktné situácie právnej úpravy?

 

 SPOLOČNE BUDEME HĽADAŤ ODPOVEDE NA OTÁZKY:

  • Hľadanie účelu právnej normy v prípade jej nejednoznačných formulácií  – o čo sa oprieť?
  • Faktická realita vs. právna sterilita vzťahov realizujúcich sa v rámci distribučného reťazca a aké sú jej odrazy vo fungovaní farmapriemyslu
  • Je MAH (s požehnaním zákonodarcu) vydaný napospas strážcovi hospodárskej súťaže?
  • Ako preukázať dodanie kategorizovaného produktu lekárni, ktorá ho vydá pacientovi?
  • MAH s veľkodistribučným povolením: liekový Dr. Jekyll / Mr. Hyde? Čo znamená „rozsah“ zaobchádzania s liekmi v kontexte povinnosti dodať kategorizovaný produkt do 24 hodín od jeho objednania lekárňou?
  • ISMOL: Good Idea Slovakia?
  • Čo sme sa naučili z prvých mesiacov účinnosti systému mimoriadneho objednávania liekov?
  • Check list charakteristík ISMOL-u a kritický pohľad na jednotlivé podmienky pre jeho fungovanie
  • Čo zafungovalo a na čo zákonodarca naopak nestihol myslieť pri príprave zákonnej úpravy?
  • Čo vieme vylepšiť na aktuálnom stave a aká je prognóza ďalšej úpravy?  

 

PROGRAM KONFERENCIE

 

Na konferencii stretnete zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva ČR, Protimonopolného úradu, Európskej komisie, Slovenskej lekárnickej komory, predstaviteľov asociácii originálnych liekov a generických liekov, zástupcov veľkodistribútorov a lekární, zástupcov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov.

 

Podujatie je zároveň zaradené do systému sústavného vzdelávania a ohodnotené 6 kreditmi pre farmaceutov zo SLeKu.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 4+5 =


-- žiadne príspevky --