Osýpky sú už aj na Slovensku: Prvý prípad hospitalizovali v košickej nemocnici, chlapec proti ochoreniu očkovaný nebol | Medicínske právo
              

Články


Osýpky sú už aj na Slovensku: Prvý prípad hospitalizovali v košickej nemocnici, chlapec proti ochoreniu očkovaný nebol


 | 16.5.2017 | komentárov: 0

Potvrdené - ani našej krajine sa nevyhol výskyt nebezpečného ochorenia, akým sú osýpky. Prvý pacient leží v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach. Našťastie, u chorého ide o ochorenie s ľahkým priebehom.

Obrazok

Chlapec, 25 -ročný študent si osýpky priniesol z domova. Hospitalizovali ho v košickej nemocnici. Chorý študuje v rámci projektu na UPJŠ v Košiciach. Tento zahraničný študent nebol očkovaný. Do 27. marca 2017 bol niekoľko dní v Novom Sade v Srbsku, kde sa pravdepodobne nakazil. K nám bol prijatý 7.4. a prepustený 18.4.2017. Hospitalizovaný bol pre ťažší klinický priebeh s teplotami a exantémom a hepatopathiou. Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach bolo Klinikou infektológie a cestovnej medicíny UN L. Pasteura v Košiciach hlásené prijatie 25 ročného pacienta s trvalým bydliskom v Taliansku s podozrením na osýpky. Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vykonali včas všetky potrebné protiepidemické opatrenia na zabránenie vzniku epidémie a šírenia osýpok, to znamená, že všetky osoby, s ktorými prišiel chorý  študent do kontaktu, boli v deň nahlásenia ochorenia odoslané k ošetrujúcemu lekárovi na vyšetrenie a ich zdravotný stav je naďalej monitorovaný. Neočkované osoby boli odoslané k svojim praktickým lekárom za účelom očkovania proti osýpkam. O výskyte ochorenia boli informované príslušné klinické pracoviská UN L. Pasteura .

Pacient už nie je infekčný. V deň nahlásenia prípadu bol zabezpečený odber krvi od chorého na sérologické vyšetrenie v laboratóriu RÚVZ so sídlom v Košiciach s negatívnym výsledkom. Pacient je po adekvátnej liečbe a v súčasnosti je už prepustený z ústavnej starostlivosti v dobrom zdravotnom stave do domácej liečby. Ochorenie malo ľahký priebeh bez komplikácii a pacient nie je v súčasnom období infekčný a nepredstavuje riziko šírenia ochorenia. Importovaný prípad osýpok v Slovenskej republike bude Úradom verejného zdravotníctva SR hlásený do Európskeho systému rýchleho varovania. 


Zdroj: www.kosickespravy.sk
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 6+2 =


-- žiadne príspevky --