Uznesenie Európskeho parlamentu týkajúce sa cenového sprístupnenia liekov | Medicínske právo
              

Články


Uznesenie Európskeho parlamentu týkajúce sa cenového sprístupnenia liekov


 | 3.4.2017 | komentárov: 0

Poslanci Európskeho parlamentu schválili uznesenie v ktorom poukazujú na to, že ceny nových liekov v EÚ za posledné desaťročia vzrástli do takej miery, že sa pre mnohých občanov EÚ stali v podstate nedostupnými, čim sa ohrozila udržateľnosť systémov zdravotnej starostlivosti v štátoch EÚ.

Obrazok

Poslanci za účelom dosiahnutia spravodlivejšej rovnováhy medzi verejným záujmom štátov a súkromnými záujmami farmaceutického sektora požadujú opatrenia na zvýšenie transparentnosti nákladov na výskum a vývoj, verejných financií a marketingových výdavkov.

Europoslankyňa Soledad Cabezon Ruiz-ová, ktorá vypracovala návrh uznesenia, poukázala na kľúčové postavenie systémov verejnej zdravotnej starostlivosti v rámci identity EÚ, ako aj na to, že  za účelom zabezpečenia prístupu k liekom všetkým občanom únie je potrebné vyvážiť rokovaciu silu členských štátov vo vzťahu k farmaceutickému sektoru. Jej návrh poslanci podporili pomerom hlasov 568 - za,  30 - proti a 52 poslancov sa hlasovania zdržalo.

Podľa poslancov sa vysoká úroveň verejných prostriedkov využívaných na výskum a vývoj nepremieta do cien liekov, v dôsledku čoho nedochádza k spravodlivej návratnosti verejných investícií.

Zákonodarcovia požadujú väčšiu transparentnosť nákladov na výskum a vývoj, vrátane pomeru výskumu financovaného z verejných prostriedkov a procesu uvádzania liekov na trh. Parlament tiež vyzval Radu a Komisiu, aby posilnili rokovacie kapacity členských štátov na zabezpečenie cenovo dostupného prístupu k liekom v celej EÚ.

Zabezpečenie plnej transparentnosti a efektívnej kontroly postupov používaných na stanovovanie cien a úhradu liekov v členských štátoch si podľa poslancov vyžaduje prijatie novej legislatívy na úrovni EÚ.

Podľa správy WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) je prístup k základným liekom súčasťou práva na zdravie. Poslanci však poukazujú na najnovšie zistenia o výrazných rozdieloch pokiaľ ide o  predaj a dostupnosť nových liekov v rámci jednotlivých členských štátov. Dôvodom môže byť kombinácia viacerých faktorov, medzi ktoré patrí stanovovanie cien a úhrad, problémy súvisiace so zásobovaním a skladovaním liekov a ich nízka kvalita, nedostatočná výroba liekov a ich nevhodné využívanie, ako aj často príliš rigidné pravidlá pre udeľovanie patentov.

Problémy sa vynárajú aj pri vývoji antimikrobiálnych látok. Poslanci poukazujú na prehlbovanie priepasti medzi rastúcou rezistenciou voči antimikrobiálnym látkam a vývojom nových antimikrobiálnych látok. Choroby a infekcie odolné voči liekom by mohli (z globálneho hľadiska) do roku 2050 zapríčiniť ročne približne 10 miliónovú úmrtnosť. Podľa odhadov zomrie v EÚ v dôsledku infekcií spôsobených rezistentnými baktériami každoročne vyše 25 000 ľudí.  Za posledných 40 rokov bola pritom vyvinutá len jedna nová trieda antibiotík.

Zdroj:

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170227IPR64157/meps-propose-ways-to-make-medicines-more-affordable
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 1+5 =


-- žiadne príspevky --