Hodnota bodu pre určenie sumy úrazových dávok sa zvýšila | Medicínske právo
              

Články


Hodnota bodu pre určenie sumy úrazových dávok sa zvýšila


 | 27.3.2017 | komentárov: 1Obrazok

Hodnota bodu pre tento rok stanovená pre účely určenia sumy úrazových dávok je 18,24 eura. V  roku 2016 predstavovala sumu 17,66 eura, hodnota bodu sa tak zvýšila o 0,58 eura. Informovala o tom Sociálna poisťovä. Tento bod je podľa Sociálnej poisřovne dôležitý pri určení sumy úrazových dávok, a to náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, pri výpočte ktorých sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod. Uvedená hodnota bodu sa použije len pri tej náhrade za
bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, na ktorú poškodenému zamestnancovi vznikol nárok po 31. decembri 2016, a to len v dôsledku pracovného úrazu alebo zistenej choroby z povolania.

Hodnotu jedného bodu určuje opatrením Ministerstvo zdravotníctva SR. Vychádza z priemernej
mesačnej mzdy na Slovensku za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR zistená Štatistickým úradom SR za rok 2016 je 912 eur, hodnota jedného bodu predstavuje 2 % z tejto sumy.


Zdroj:

http://vzdravotnictve.sk/
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 4+3 =


AsceferJeaspLaw

(21.6.2020)