Nové pravidlá EÚ pre bezpečnejšie zdravotnícke pomôcky | Medicínske právo
              

Články


Nové pravidlá EÚ pre bezpečnejšie zdravotnícke pomôcky


 | 13.3.2017 | komentárov: 0

Dňa 7. marca 2017 prijala Rada EÚ nové nariadenia za účelom zvýšenia bezpečnosti zdravotníckych pomôcok v prospech pacientov pri súčasnom zachovaní včasného prístupu k inovatívnym zdravotníckym riešeniam v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Obrazok

Zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky „in vitro“  pomáhajú pri diagnostikovaní a prevencii chorôb, ako aj pri ich zmierňovaní a samotnej liečbe. Zahŕňajú širokú škálu výrobkov, od náplastí až po protézy bedrových kĺbov a načúvacie prístroje, od tehotenských testov až po testy HIV.

Nové pravidlá držia krok s najnovším technickým vývojom. Ich rozsah pôsobnosti bol rozšírený tak, aby zahŕňal určité výrobky, ktoré nemajú špecificky medicínsky účel, napríklad farebné kontaktné šošovky. Pri príprave nových pravidiel boli zohľadnené aj skúsenosti s celokovovými protézami bedrových kĺbov a chybnými silikónovými prsníkovými implantátmi, najmä tým, že sa bude vyžadovať systematická kontrola životne dôležitých implantátov zdravotníckymi odborníkmi.

Rada EÚ prijala dve nové nariadenia, ktorým sa:

  • poskytuje silnejší mandát nezávislým notifikovaným subjektom pri posudzovaní zdravotníckych pomôcok pred ich uvedením na trh, pričom sa má posilniť dohľad vnútroštátnych orgánov nad týmito subjektmi; nové pravidlá tiež zabezpečujú, aby tieto notifikované subjekty spĺňali rovnaké vysoké bezpečnostné normy v celej EÚ; týmito opatreniami sa tak zvýši bezpečnosť zdravotníckych pomôcok
  •  zlepšuje dostupnosť klinických údajov o prístrojov a jasne sa stanovuje zodpovednosť výrobcov za sledovanie kvality, výkonu a bezpečnosti pomôcok uvedených na trh; to umožní výrobcom urýchlene reagovať na problémy, a pomôže im to neustále zlepšovať ich pomôcky na základe aktuálnych údajov
  • zlepšuje vysledovateľnosť zdravotníckych pomôcok v celom dodávateľskom reťazci až po koncového používateľa alebo pacienta prostredníctvom jedinečného identifikačného čísla; to umožní v prípade bezpečnostných problémov prijať urýchlené a účinné opatrenia
  • zriaďuje centrálna databáza, prostredníctvom ktorej sa poskytnú pacientom, zdravotníckym pracovníkom a verejnosti komplexné informácie o výrobkoch dostupných v EÚ; to im umožní prijímať lepšie rozhodnutia

Ďalšie kroky

Európsky parlament by mal tieto nariadenia prijať v apríli, nasledovať by malo ich uverejnenie v úradnom vestníku EÚ. V prípade zdravotníckych pomôcok sa nové pravidlá začnú uplatňovať po troch rokoch od ich uverejnenia v ÚV EÚ a pokiaľ ide o diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, po uplynutí piatich rokov od ich uverejnenia. 


Zdroje:

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/07-safer-medical-devices/
 
http://www.freedigitalphotos.net
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 1+1 =


-- žiadne príspevky --