Návrh zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia | Medicínske právo
              

Články


Návrh zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia


 | 6.3.2017 | komentárov: 2

Ministerstvo zdravotníctva SR návrhom zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia), reaguje na požiadavku zamestnávateľov na zmenu súčasného systému pracovnej zdravotnej služby, pričom prvoradým cieľom zostáva zachovanie čo najvyššej dosiahnutej miery ochrany zdravia zamestnancov pri práci.

Obrazok

Hlavnou navrhovanou zmenou je skutočnosť, že zamestnávatelia nemusia zabezpečiť pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú službu trvalým zmluvným vzťahom. Nahrádza sa spresnením existujúcej povinnosti zamestnávateľov zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika zamestnancov z expozície faktorom práce a pracovného prostredia v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou, a to jednorazovo s ohľadom na zdravotné riziko. Súčasne sa vypúšťa povinnosť zamestnávateľov hodnotiť zdravotné riziko raz ročne. Posúdenie zdravotného rizika sa vykoná na pracovisku jednorazovo s ohľadom na zdravotné riziko lekárom, verejným zdravotníkom alebo tímom pracovnej zdravotnej služby, opakovane sa vykoná len pri podstatnej zmene zdravotného rizika v pracovnom prostredí. Povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika v spolupráci so zdravotníckym pracovníkom alebo s tímom pracovnej zdravotnej služby sa nevzťahuje na tých zamestnávateľov, ktorí už v súčasnosti majú posúdené zdravotné riziko, t. j. pred účinnosťou tohto návrhu zákona. Zároveň sa zrušuje vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby bezpečnostným technikom, autorizovaným bezpečnostným technikom alebo bezpečnostnotechnickou službou pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie, z dôvodu ich nedostatočnej odbornej erudície na vykonávanie identifikácie a posudzovania zdravotných rizík pri práci v súvislosti s prevenciou chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou.

Návrhom zákona sa zdôrazňuje význam prevencie, ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci, poukazuje sa na zodpovednosť zamestnávateľov za zdravie zamestnancov a zabezpečenie tejto povinnosti zamestnávateľov v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou.

Navrhovaná účinnosť zákona je od 1. júla 2017.


Zdroj: www.slov-lex.sk

http://www.freedigitalphotos.net
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 2+5 =


AsceferJeaspLaw

(25.6.2020)

AsceferJeaspLaw

(21.6.2020)