Zdravotnícky pracovníci získali postavenie chránenej osoby | Medicínske právo
              

Články


Zdravotnícky pracovníci získali postavenie chránenej osoby


 | 27.1.2017 | komentárov: 2

Začiatkom roka nadobudla účinnosť novela zákona č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon (ďalej len trestný zákon), ktorou sa okrem iného upravilo postavenie zdravotníckych osôb pri výkone povolania smerujúceho k záchrane života alebo ochrane zdravia.

Obrazok

Zmena trestného zákona predstavuje odpoveď na dlho pretrvávajúce problémy s agresívnymi pacientmi. V poslednom období boli čoraz častejšie prípady, kedy zdravotníka pri výkone povolania napadol agresívny pacient, alebo jeho rodinný príbuzný. Cieľom novej právnej úpravy je tak aspoň sčasti zabezpečiť ochranu týchto osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Základná zmena oproti predošlej právnej úprave spočíva v zaradení zdravotníckych pracovníkov medzi chránené osoby. Chránené osoby sú subjekty so špecifickým postavením v oblasti trestného práva, pri ktorých je nevyhnutná zvýšená ochrana ich
práv. Z tohto dôvodu zákon upravuje prísnejší postih páchateľov trestných činov, ktorých by sa dopustili na chránenej osobe. Pôvodná právna úprava medzi chránené osoby zaraďovala napríklad deti, tehotné ženy alebo osoby vyššieho veku. Zdravotnícky pracovník vo výpočte chránených osôb zaradený nebol a to z jednoduchého dôvodu, zákonodarca nemohol predpokladať, že postihnutá osoba bude útočiť na zdravotníckeho pracovníka, ktorý sa jej snaží pomôcť.

Zo zvyšujúcim počtom útokov na tieto osoby, bolo však nevyhnutné platnú legislatívu zmeniť. Preto od 1.1.2017 právna
úprava prideľuje osobe zdravotníckeho pracovníka pri výkone zdravotníckeho povolania smerujúceho k ochrane života a zdravia štatút chránenej osoby a zabezpečuje takejto osobe vyššiu právnu ochranu. Spáchanie trestného činu na zdravotnom pracovníkovi počas výkonu zdravotníckeho povolania sa tak automaticky podmieňuje použitím vyššej trestnej sadzby.

V závere je potrebné konštatovať, že pomocou samotného zaradenia zdravotného pracovníka medzi chránené osoby sa pravdepodobne nepodarí zamedziť všetkým útokom na tieto osoby. A tak ani hrozba vyššieho trestu nemusí s útokmi v zdravotníckych zariadeniach skoncovať.


Zdroje: www.slov-lex.sk
http://www.freedigitalphotos.net/
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 1+8 =


AsceferJeaspLaw

(25.6.2020)

AsceferJeaspLaw

(20.6.2020)