Novela českého občianskeho zákonníka týkajúca sa vykonávania pitiev | Medicínske právo
              

Články


Novela českého občianskeho zákonníka týkajúca sa vykonávania pitiev


 | 25.1.2017 | komentárov: 6

V závere minulého roku bol v Zbierke zákonov ČR vyhlásený zákon (č.460/2016 Sb.), ktorým sa novelizuje český občiansky zákonník (ďalej len „OZ“). Ide o vôbec prvú novelizácie tohto OZ (z.č.89/2012 Sb.), účinného od roku 2014. Takto pozmenený zákon nadobúda účinnosť postupne, pričom všetky jeho ustanovenia budú účinné až od roku 2018.

Obrazok

Od 28. februára 2017 dôjde ku zmene ustanovení týkajúcich sa vykonávania pitvy a nakladania s telom mŕtveho človeka. Konkrétne sa zmení ustanovenie § 113 ods. 2 a vypustia sa ustanovenia §115-117 OZ, kde je upravená ochrana ľudského tela po smrti človeka. Príslušný § 113 aktuálne znie:

(1) Člověk má právo rozhodnout, jak bude po jeho smrti naloženo s jeho tělem.
(2) Provést pitvu nebo použít lidské tělo po smrti člověka pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům bez souhlasu zemřelého lze jen, pokud tak stanoví jiný zákon.

Po novom bude ods.2 tohto ustanovenia znieť: „(2) Provést pitvu nebo použít lidské tělo po smrti člověka bez souhlasu zemřelého lze jen, pokud tak stanoví jiný zákon.“ 

Pritom budú úplne zrušené ustanovenia § 115-117 OZ, v ktorých je uvedené: „Zemře-li člověk, aniž projeví souhlas s pitvou nebo s použitím svého těla po smrti způsobem podle § 113, platí, že s provedením pitvy nebo s takovým použitím svého těla nesouhlasí (§115). Kdo souhlasí, aby po jeho smrti bylo jeho tělo pitváno nebo použito způsobem podle § 113, zapíše své stanovisko do rejstříku
vedeného podle jiného právního předpisu; tento souhlas lze projevit i ve veřejné listině, nebo vůči poskytovateli zdravotních služeb s účinky vůči tomuto poskytovateli (§116). Souhlas s pitvou nebo s použitím svého těla po smrti pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům lze odvolat. Odvolá-li souhlas člověk ve zdravotnickém zařízení, může tak učinit prohlášením v písemné
formě (§117).“

Z novelizácie je zrejmé, že zámerom zákonodarcu bolo odstrániť výkladové problémy a nezrovnalosti, s ktorými sa príslušné ustanovenia potýkali, najmä pokiaľ ide o úpravu obsiahnutú v osobitných zákonoch, ako je napríklad zákon o zdravotných službách. Novelizované ustanovenie § 113 ods.2 OZ tak výslovne stanoví, že v prípade ak osoba nedá súhlas na vykonanie pitvy alebo na použitie ľudského tela po jej smrti, táto problematika sa bude spravovať právnou úpravou obsiahnutou v osobitných zákonoch. Ustanovenie § 113 ods.1 OZ je na jednej strane vyjadrením slobody voľby človeka, ako má byť naložené s jeho telom po jeho smrti, no na druhej strane netreba zabúdať ani na obmedzenie tejto slobody práve prostredníctvom osobitných (verejnoprávnych) predpisov.

Príslušné ustanovenia českého OZ týkajúce sa vyjadrenia súhlasu s vykonaním pitvy sa však odlišujú od právnej úpravy vykonávania pitiev v Slovenskej republike. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 zákona č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, pitvu nie je možné vykonať, ak pitvu osoba (prípadne jej zákonný zástupca) počas života osoby odmietli. Takéto
odmietnutie pitvy musí byť písomné a musí obsahovať údaje, ktoré umožnia jednoznačne určiť osobu, ktorá pitvu odmietla, vlastnoručný podpis tejto osoby a dátum vyhotovenia toho odmietnutia.

Odmietnutie pitvy musí byť doručené úradu, ktorý ho eviduje a uchováva 10 rokov odo dňa úmrtia osoby.
Inými slovami, zatiaľ čo podľa českej právnej úpravy možno pitvu vykonať vtedy, ak na ňu dala osoba za svojho života súhlas, podľa slovenského právneho poriadku možno pitvu vykonať iba v prípade, pokiaľ ju osoba výslovne (písomne) počas svojho života neodmietla, čo so sebou prináša väčšie (najmä výkladové) problémy a nepochopenia, predovšetkým zo strany laickej verejnosti. Je zatiaľ
otázne, ako sa právna úprava vykonávania pitiev na Slovensku vyvinie, a či aj slovenské právne predpisy budú v tomto smere nasledovať novelizované znenia českého občianskeho zákonníka.

 


 

Zdroje:

http://zdravotnickepravo.info/

http://www.freedigitalphotos.net/
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 1+10 =


DavidLox

(15.1.2021)
pharmacy online http://canadarx24.online/ best erection pills qdsksdum

DavidFoeli

(12.1.2021)
canadian online drugs https://canadarx24.com/ ed treatments

DavidFoeli

(11.1.2021)
pain meds online without doctor prescription https://canadarx24.com/ best online canadian pharmacy

StevenADOGY

(9.1.2021)
zithromax 500 mg zithromax 500 price
https://worldrx100.com zithromax 500 mg for sale

StevenADOGY

(8.1.2021)
can you buy zithromax over the counter in mexico how to buy zithromax online
https://worldrx100.com how to get zithromax

AsceferJeaspLaw

(18.6.2020)