Súd MUDr. Jachimowicz s jej zamestnávateľom vo veci neoprávneného prepustenia z práce z dôvodu uplatnenia výhrady svedomia | Medicínske právo
              

Články


Súd MUDr. Jachimowicz s jej zamestnávateľom vo veci neoprávneného prepustenia z práce z dôvodu uplatnenia výhrady svedomia


 | 16.1.2017 | komentárov: 2

Dr. Katarzyna Jachimowiczová je poľská lekárka, žijúca v Nórsku, kde bola prepustená z práce údajne z dôvodu, uplatnenia výhrady svedomia v súvislosti so zavádzaním vnútromaternicového telieska.

Obrazok

Vnútromaternicové teliesko môže spolupôsobiť ako činiteľ spôsobujúci potraty. Môže totiž brániť uhniezdeniu embrya v maternici, ktoré už bolo počaté vo vajíčkovode a tak zapríčiniť potrat.

Dôvodom, k uplatneniu výhrady svedomia tak bol nesúhlas Dr. Jachimowiczovej s vykonávaním potratov.

V súvislosti s prípadom na Slovensku prebieha petícia, ktorej zostavovatelia chcú týmto spôsobom osloviť nórskeho ministra zdravotníctva a nórske médiá. Zdôrazňujú, že konanie Dr. Jachimowiczovej bolo motivované jej úctou k ľudskému životu a upozorňujú na vytrácanie sa práva lekárov na výhradu vo svedomí.

Ako je to na Slovensku?

Výhrada vo svedomí je v rámci nášho právneho poriadku okrem Ústavy Slovenskej republiky konkrétne upravená v Zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uvedený predpis v § 12 ods. 2 stanovuje za akých podmienok môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti odmietnuť návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Ide o prípady ak:

a) by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie,

b) osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej sa má zdravotnú starostlivosť poskytovať, alebo k jej zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu alebo

c) poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý má zdravotnú starostlivosť poskytovať.

Výhradu svedomia tak nachádzame v § 12 ods. 2 písm. c).

K tomuto ustanoveniu je však potrebné čítať aj ustanovenie ods. 3, ktorý ďalej stanovuje, že dôvody ustanovené v odseku 2 písm. c) sa vzťahujú len na umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu a asistovanú reprodukciu.

Z uvedeného môžeme povedať, že prípad Dr. Jachimowiczovej, by v rámci našej právnej úpravy bol zdá sa zákonne podchytený. Je však potrebné si uvedomiť, že návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti môže odmietnuť len poskytovateľ, kým lekár uplatňujúci si výhradu svedomia je v zákone označený ako zdravotnícky pracovník.

 

Viac o prípade a petícii sa dočítate TU

O inštitúte výhrady svedomia sa viac dočítate TU.

 


 

Zdroje:

http://www.citizengo.org/sk/lf/37114-protest-proti-prepusteniu-lekarky-k-jachimowicz-kvoli-ochrane-ludskeho-zivota-od-pocatia?tc=fb&tcid=31437766
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 9+2 =


AsceferJeaspLaw

(24.6.2020)

AsceferJeaspLaw

(19.6.2020)