Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o sociálnom poistení | Medicínske právo
              

Články


Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o sociálnom poistení


 | 25.11.2016 | komentárov: 0

Predmetom predkladaného návrhu je v zmysle úlohy vyplývajúcej z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017, návrh právnej úpravy nového výpočtu sumy starobného dôchodku starodôchodcov, ktorý bol priznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004.

Obrazok

Rozdiely v úrovni starobných dôchodkov starodôchodcov, vyplývajúce z rozdielnej právnej úpravy účinnej pred 1. januárom 2004 a právnej úpravy účinnej od tohto dňa, boli čiastočne kompenzované v roku 2006 a 2008 (§ 293k a 293aw zákona o sociálnom poistení). Napriek
uvedenému je stále suma starobného dôchodku starodôchodcov s nadpriemernými príjmami nižšia ako suma, ktorá by bola za rovnakých podmienok určená podľa nového zákona.

Dôchodkové dávky sa od 1. januára 2018 podľa súčasného znenia zákona o sociálnom poistení zvyšujú v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov a úrazová renta v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien.

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je dosiahnuť stav, aby suma starobného dôchodku uvedenej skupiny starodôchodcov bola približne rovnaká ako jeho suma určená podľa zákona o sociálnom poistení a úprava valorizácie dôchodkov pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti
verejných financií.

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania január 2017.


Zdroj: www.slov-lex.sk
http://www.freedigitalphotos.net
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 10+7 =


-- žiadne príspevky --