V BRATISLAVE SA V DŇOCH 3. A 4. OKTÓBRA 2016 ZIŠLI NA NEFORMÁLNOM ZASADNUTÍ MINISTRI ZDRAVOTNÍCTVA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ | Medicínske právo
              

Články


V BRATISLAVE SA V DŇOCH 3. A 4. OKTÓBRA 2016 ZIŠLI NA NEFORMÁLNOM ZASADNUTÍ MINISTRI ZDRAVOTNÍCTVA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ


 | 12.10.2016 | komentárov: 0

Po tom, čo sa v súvislosti so slovenským predsedníctvom v Rade Európskej únie (EÚ) v mesiaci september konalo v Bratislave neformálne stretnutie ministrov zahraničných vecí EÚ, sa v bratislavskej Redute uskutočnilo ďalšie dvojdňové neformálne stretnutie, tentokrát ministrov zdravotníctva všetkých 28 členských štátov EÚ pod vedením ministra zdravotníctva SR Tomáša Druckera. Rokovania sa zúčastnil aj európsky komisár pre oblasť zdravia a bezpečnosť potravín Vytenis Andriuikaitis.

Obrazok

Pokiaľ ide o slovenské predsedníctvo v EÚ, v oblasti zdravotníctva medzi priority Slovenska patria tri oblasti: nedostupnosť liekov, neprenosné ochorenia a antimikrobiálna rezistencia.

Tieto témy boli tiež hlavným predmetom rokovania. Ministri členských štátov sa teda zamerali predovšetkým na problémy súvisiace s nedostatkom humánnych liekov, ďalej na otázky neprenosných ochorení (NCDs), antimikrobiálnej rezistencie a skvalitňovania potravín. Následne sa venovali otázke tuberkulózy, ktorá sa v súčasnosti v európskom regióne prudko rozširuje, a to z hľadiska liečby, rezistencie (odolnosti) voči viacerým liekom a očkovania.

Cieľom ich rokovaní bola diskusia o krokoch EÚ v oblasti skvalitňovania potravín, ako aj výmena a vyhodnotenie osvedčených postupov členských štátov. Zo stretnutia vyplynulo, že európske krajiny sa budú aj naďalej usilovať skvalitňovať potraviny a ich nutričné zloženie.

Pokiaľ ide o otázku nedostupnosti liekov, aktuálne sa týmto závažným problémom zaoberajú všetky členské štáty, aj keď rozsah a dôvody sa rôznia. Ministri sa tiež zhodli, že zásobovanie liekov je pre každý členský štát kľúčové. Následne sa zaoberali otázkou, ako zastaviť tzv. paralelný export, často zachádzajúci za hranice obchodnej etiky. Diskutovali tiež o možnosti preskúmania, či pravidlá voľného pohybu tovaru v EÚ majú prednosť pred ochranou zdravia obyvateľstva.

Zhodli sa, že lieky nemôžu byť považované za štandardnú obchodnú komoditu a načrtli tiež tému možného vylúčenia liekov z voľného pohybu tovarov. V tejto oblasti však už žiadne konkrétnejšie závery ani kroky neprijali. Ďalej sa ministri zamerali na problematiku antimikrobiálnej rezistencie a vakcinácie, a s tým súvisiaci nárast výskytu tuberkulózy v Európe. Niektoré členské štáty čelia problémom nedostatku vakcín, ktorý je spôsobený narastajúcim dopytom po očkovacích látkach a problémami vo výrobe. Podľa eurokomisára Andriukaita sa vakcinácia musí riešiť na európskej úrovni. Alarmujúci je totiž fakt, že v dôsledku jej poklesu rastie počet osýpok a sezónnych chrípok.

Poukázal tiež na to, že Európania globálne vykazujú najnižšiu dôveru vo vakcináciu, čoho dôsledkom je pokles zaočkovanosti v európskom regióne. Cieľom EÚ ostáva úplne eliminovať tuberkulózu (ako cezhraničné ohrozenie zdravia do roku 2050). Aj pri tejto téme bude rozhodujúci ďalší dialóg medzi jednotlivými členskými štátmi. Ministri sa zhodli, že dôležitá je najmä včasná prevencia, monitoring a dostupná diagnostika, predovšetkým pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva. 

Ďalšie neformálne stretnutie ministrov zdravotníctva EÚ sa bude konať v marci 2017.


Zdroje:

 www.health.gov.sk
 www.freedigitalphotos.net




 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 3+6 =


-- žiadne príspevky --