Poplatky za prednostné vyšetrenie u lekára | Medicínske právo
              

Články


Poplatky za prednostné vyšetrenie u lekára


 | 10.10.2016 | komentárov: 0

Minulý rok vstúpila do účinnosti novela zákona č. 577/2004 Z. z., ktorá znamenala zmenu pre vyberanie poplatkov za prednostné vyšetrenie u lekára. Novela priniesla niekoľko zmien, s ktorými sa museli vysporiadať nie len poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ale i samotní pacienti.

Obrazok

Už viac ako rok je účinná novela zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len zákon č. 577/2004).
Cieľom novely bolo predovšetkým spresniť ustanovenia v súvislosti s vyberaním úhrad zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od poistencov a určiť súčasti zdravotného výkonu. Taktiež sa stanovilo, za čo poskytovateľ nesmie vyberať úhradu od poistenca a čím nesmie podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Predmetnou novelou sa malo predovšetkým zabezpečiť zrovnoprávnenie pacientov pri čakaní na ošetrenie, aby tak aj sociálne slabšie skupiny obyvateľstva mali právo na ošetrenie bez zbytočného čakania alebo poplatku za prednostné vyšetrenie. Po roku účinnosti novely však môžeme konštatovať, že novela vyvolala viac negatívnych ohlasov ako tých pozitívnych. Zavedené zmeny sa nepáčili nie len lekárom, ktorí stratili značnú časť zo svojich príjmov, ale aj pracujúcim pacientom či mamičkám, ktoré nemali kam "odložiť" svoje deti počas čakania na vyšetrenie. Pacienti tak stratili možnosť objednať sa na konkrétny čas za určitý poplatok, čo im skompilovalo nie len pracovný, ale veľakrát aj osobný život.

Preto hneď ako bola zmena zákona prijatá, poskytovatelia aj pacienti začali hľadať riešenia ako možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť, ktorá nebude takou mierou zasahovať do časového rozvrhu pacienta a zároveň by poskytovala primeranú satisfakciu pre poskytovateľa.

Jedno z riešení spočívalo v poskytnutí nadštandardných služieb poskytovateľom, za ktoré si pacient vopred zaplatil, a v rámci ktorých bolo
zahrnuté aj zvýhodnené poradie vstupu do ambulancie. Ponúka sa však otázka či sú podobné služby v súlade so zákonom ak si ich pacient sám vyžiada alebo či aj napriek dobrovoľnosti zo strany pacienta ide o konanie protiprávne.

Ďalšiu variantu ako umožniť pacientom objednať sa, predstavovali rôzne tretie subjekty, ktoré za poplatok dohodnú návštevu u lekára v určitú hodinu. Ide o rôzne podnikateľské subjekty, ktoré nepodnikajú v oblasti zdravotníctva a teda sa na nich primárne nevzťahuje uvedený zákon. Poskytovanie podobných služieb zo strany tretieho subjektu sa môže realizovať na základe rôznych dohôd medzi spoločnosťou a poskytovateľom, v rámci ktorej spoločnosť bude pre lekára objednávať pacientov za poplatok, ktorý on vyberať nemôže.
Takéto služby sú poskytované prostredníctvom rôznych internetových portálov, na ktorých sa pacient zaregistruje za určitý poplatok. Následne môže využívať rôzne spoločnosťou poskytujúce služby, medzi ktorými je zahrnuté aj prednostné objednanie u lekára. Treba povedať, že z nášho pohľadu nie je celkom zrejmé, či takéto konanie môže byť považované za porušenie uvedeného právneho predpisu. Keďže sme už vyššie uvádzali, že sa zákon na tretie subjekty, ktoré priamo neposkytujú zdravotnú starostlivosť nevzťahuje.

Otázne však je, či na základe zmluvy medzi poskytovateľom a spoločnosťou môže byť poskytnutá pre poskytovateľa provízia za prijatie pacienta, ktorý sa objedná prednostne u spoločnosti. Podľa nás by v tomto prípade išlo o peňažné plnenie, ktoré by pacient poskytoval poskytovateľovi prostredníctvom tretej osoby.
V podobných prípadoch je preto veľmi ťažké posúdiť konanie lekára súvisiace s prednostným objednaním pacienta, prostredníctvom
spoločnosti a posúdiť, či by išlo o vzťah medzi poskytovateľom a spoločnosťou, ktorá mu za jeho služby poskytuje províziu alebo vzťah medzi poskytovateľom a pacientom, v ktorom si pacient platí za prednostné objednanie u lekára ale prostredníctvom tretieho subjektu. Takéto konanie by podľa nás už mohlo byť za určitých okolností posudzované ako konanie v rozpore z uvedeným zákonom. V tomto prípade je preto veľmi dôležitá kontrola a následné posúdenie veci príslušným vyšším územným celkom. V prípade poukázania na konanie v rozpore zo zákonom môže byť poskytovateľovi udelená pokuta až do výšky 3 319 eur.

Postup subjektov, ktorý súvisí s obchádzaním predmetného zákona poukazuje na nedokonalosť legislatívy a na to, ako je predmetný zákon zle uplatniteľný v praxi. Záverom si preto treba položiť otázku, či uvedený zákon bol skutočne potrebný a či aj na základe praxe nie je potrebná zmena právneho predpisu.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 1+4 =


-- žiadne príspevky --