Má lož krátke nohy? Bodka za diskusiou | Medicínske právo
              

Články


Má lož krátke nohy? Bodka za diskusiou


 | 7.10.2016 | komentárov: 2

V Košiciach sa dňa 04.10.2016 uskutočnila diskusia UNIVERSITATIS DISPUTATIONES organizovaná Komorou pre medicínske právo – MEDIUS, ktorej ústrednou témou bola problematika milosrdnej lži. Večerom nás sprevádzala Anna Činčárová, ktorá v Tabačke privítala odborníkov a odborníčky z oblasti medicíny, práva a bioetiky.

Obrazok

Základnou otázkou celej diskusie bolo, či je dobrý úmysel lekára ospravedlňujúcim dôvodom na zatajenie informácie o zdravotnom stave pacienta.  Podľa onkológa doc. MUDr. Igora Andrašinu, CSc. nie je možné pri kontakte s pacientom použiť lož, napriek tomu pri určitých pacientoch so zhoršeným mentálnym stavom, ktorí neboli síce pozbavení spôsobilosti, je dôležité komunikovať najmä s osobami, ktoré sa o týchto pacientov starajú.

Detský onkológ MUDr. Pavol Bician zdôraznil rozdiely v komunikácii s detských a dospelým pacientom, pri oznamovaní diagnózy je totiž potrebná prítomnosť rodičov, vhodná je aj pomoc psychológa. Podľa neho však milosrdná lož nie je opakom krutej pravdy. Pacientovi je potrebné povedať „milosrdnú pravdu“, pretože vzťah pacienta a lekára musí byť založený na dôvere a tú je možno budovať len pri pravdivých informáciách. Je lepšie, ak sú informácie o zdravotnom stave pacientovi oznámené pravdivo ale s citom, ako by sa ich mal dozvedieť iným spôsobom.

Problematika milosrdnej lži spočíva podľa psychológa PhDr. Petra Zeľa iba vo výbere spôsobu komunikácie s pacientom a následného spracovávania informácie pacientom. Takýto pacienti prichádzajú za lekárom už často pripravení aj na ťažké diagnózy, je potrebné si ale uvedomiť, že aj šok je jedným zo štádií vyrovnávania sa s diagnózou, preto ju nemožno pacientovi zamlčať. 

Právne hľadisko na „pia fraus“ predstavil v diskusii JUDr. Dušan Podolský. Právna úprava umožňuje lekárovi v niektorých prípadoch neposkytnúť informáciu pacientovi, ale iba ak by poskytnutie takejto informácie predstavovalo hrozbu vážneho zhoršenia jeho zdravotného stavu. Milosrdná lož je podľa neho viac etický a psychologický problém a etika má stáť nad akoukoľvek právnou úpravou.

Z pohľadu bioetičky BeLic. Pavly Bicianovej je klamstvo pacientovi neprípustné, dobrý účel nemôže svätiť prostriedky. Podľa niektorých teoretikov je takáto lož považovaná za páchanie násilia na pacientovi, pretože ten si nemôže zariadiť svoj život na základe pravdivých informácií. Všetci pozvaní sa zhodli na potrebe pravdivého informovania pacienta o zdravotnom stave.  

Základom vzťahu pacienta a lekára je vzájomná komunikácia, pričom podľa PhDr. Zeľa sa táto komunikácia postupne zlepšuje a milosrdná lož dnes už nie je aktuálna. V reakcii na otázky publika sa zúčastnení vyjadrili aj k problematike klinického testovania, nakladania s osobnými údajmi pacienta alebo vyrovnávaniu sa s informovaním o závažných diagnózach z pohľadu lekára. 

Milosrdná lož je len falošný súcit a únik pred pravdou, avšak len samotná komunikácia pravdy nie je cieľom, najvyšším dobrom je blaho pacienta, s týmto vedomím potom vieme správne odkomunikovať pacientovi pravdu, uzavrela diskusiu bioetička BeLic. Bicianová.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 4+8 =


AsceferJeaspLaw

(25.6.2020)

AsceferJeaspLaw

(20.6.2020)