Oficiálna návšteva Dr. Zsuzsanny Jakabovej, riaditeľky Regionálneho úradu WHO pre Európu na Slovensku v rámci boja proti tuberkulóze (21. až 23. júna 2016) | Medicínske právo
              

Články


Oficiálna návšteva Dr. Zsuzsanny Jakabovej, riaditeľky Regionálneho úradu WHO pre Európu na Slovensku v rámci boja proti tuberkulóze (21. až 23. júna 2016)


 | 13.7.2016 | komentárov: 1

Dr. Zsuzsana Jakabová, riaditeľka Regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len WHO) pre Európu, na pozvanie ministra zdravotníctva SR v dňoch 21.-23. júna navštívila Bratislavu.

Obrazok

Cieľom jej návštevy bola predovšetkým diskusia s ministrom zdravotníctva o prioritách SR v oblasti zdravotníctva, s dôrazom na posilňovanie zdravotných systémov, verejného zdravotníctva a integrovanú zdravotnú starostlivosť, na narastajúci počet chronických pacientov aj s prihliadnutím na výskyt infekčných ochorení a tuberkulózy a zároveň potrebu vakcinácie.

Témou rozhovoru bola tiež príprava slovenského predsedníctva v Európskej únii a rozvoj ďalšej spolupráce medzi Slovenskou republikou a WHO.
Prioritou ministerstva je zefektívniť systém zdravotníctva, posilniť úlohu a vplyv primárnej zdravotnej starostlivosti, vybudovať komplexné a integrované poskytovanie zdravotnej starostlivosti s prístupom pre pacienta a znížiť vysokú mieru spotreby v medicíne.
Vzhľadom na nadchádzajúce slovenské predsedníctvo v EÚ počnúc 1.júlom 2016, minister informoval Dr. Jakabovú o oblastiach, na ktoré sa zameriava. Patria medzi ne najmä:
 zabezpečenie vakcíny, ktorou sa má predchádzať infekčným chorobám a antimikrobiálna
 tuberkulóza (TBC), s osobitným zameraním na jej multirezistentné formy
 primárna a sekundárna prevencia na zabránenie predčasnej úmrtnosti z chronických ochorení
 úprava potravín s cieľom zvýšiť ich kvalitu a zdravotnú nezávadnosť, ako aj vyhnúť sa zavádzajúcim informáciám o obsahu soli, cukru alebo trans-tukov v potravinách.

Dr. Zsuzsanna Jakabová vyzdvihla pozitívny vývoj v oblasti zdravia na Slovensku a uistila ministra zdravotníctva, že WHO bude Slovensku aj naďalej pomáhať, a to nielen prostredníctvom dohôd o spolupráci, ale aj v rámci priorít zvolených pre predsedníctvo v EÚ. Vyzdvihla tiež
vynikajúcu prácu v boji proti TBC s tým, že by bolo vhodné, aby sa 7. konferencia európskeho regiónu Medzinárodnej únie boja proti tuberkulóze a pľúcnym chorobám konala práve na Slovensku.

Následne, dňa 22.júna 2016 Dr. Jakabová otvorila 7. konferenciu Medzinárodnej únie boja proti tuberkulóze a pľúcnym chorobám (v európskom regióne), spoločne s prezidentom SR Andrejom Kiskom a Dr. E. Jane Carterovou, prezidentkou Únie. Dr. Jakabová vystúpila s príhovorom na jej oficiálnom otvorení. Na tlačovej besede ku konferencii informovala, že podľa najnovších údajov v roku 2014 ochorelo v Európe na tuberkulózu 340 000 ľudí, pričom z nich na túto chorobu zomrelo 33 000. Uviedla tiež, že Európa má najvyšší výskyt tzv. multirezistentných, teda ťažko  liečiteľných foriem tohto ochorenia. Zároveň dodala, že práve táto konferencia môže prispieť k napĺňaniu stratégie WHO na ukončenie epidémie tuberkulózy v Európe. Viac ako 600 odborníkov z európskeho regiónu WHO, ako aj mnohí ďalší sa zúčastnili diskusie o najnovších vedeckých poznatkoch a vymenili si znalosti o prevencii a kontrole tuberkulózy a pľúcnych chorôb.

Dr. Jakabová tiež rokovala s prezidentom SR a predsedom zdravotníckeho výboru Národnej rady SR, ktorý zároveň vyjadril svoje uznanie pre prácu WHO a snahu stanoviť normy pre lepšiu ochranu zdravia a zdravotnej starostlivosti, riešenie globálnych zdravotných
hrozieb a mimoriadnych udalostí, ako aj lobing pre lepšie zdravie na celom svete. Taktiež sa stretla s generálnym riaditeľom Odboru OSN a medzinárodných organizácií Ministerstva zahraničných vecí a eur. záležitostí SR. Rokovania sa týkali cieľov a záväzkov Agendy (programu)
pre udržateľný rozvoj 2030. Prezident SR poukázal na jeho hlavnú prioritu, ktorou je znížiť zdravotný predel v krajine. V tomto ohľade poukázal na rómsku menšinu, ktorej zdravotné podmienky už po celé desaťročia zaostávajú za zvyškom populácie, a to aj napriek mnohým snahám o riešenie.

Pri príležitosti jej oficiálnej návštevy Slovenska, bola Dr. Zsuzsanna Jakabová ocenená. Na Vysokej škole sv. Alžbety. za dlhoročné úsilie o elimináciu infekčných ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, jej vedenie školy udelilo Zlatú medailu. Na slávnostnom ceremoniáli jej ju odovzdal zakladateľ školy Prof. MUDr. Vladimír Krčméry. Tá vo svojej ďakovnej reči zdôraznila potrebu nepretržitého sledovania hrozby prenosných chorôb a poukázala na potrebu udržať vysokú mieru očkovania a predchádzania chorôb očkovaním, s osobitným zreteľom na elimináciu osýpky a rubeoly.

Následne minister zdravotníctva poďakoval Dr. Jakabovej za podporu, ktorú WHO prostredníctvom úradov ponúka Slovensku počas jeho predsedníctva EÚ. Zároveň ju pozval k účasti na neformálnom zasadnutí ministrov zdravotníctva, ktoré sa bude konať v dňoch 3.-4. októbra 2016 v Bratislave.


Zdroje:

http://www.euro.who.int/en/about-us/regional- director/news/news/2016/06/fight-against- tb-
in-focus- during-regional- directors-visit- to-slovakia

http://www.who.sk/podujatie/oficialna-navsteva- dr-zsuzsanny- jakab-riaditelky- regionalneho-
uradu-who- pre-europu- na-slovensku/
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 6+8 =


Tinder dating site

(26.1.2021)
tinder date , tindr
tinder date