NOVÁ SPRÁVA WHO VYZÝVA K ZLEPŠENIU MATERSKEJ VÝŽIVY PRE ZNÍŽENIE DLHODOBÉHO RIZIKA VZNIKU NEPRENOSNÝCH DETSKÝCH OCHORENÍ A OBEZITY | Medicínske právo
              

Články


NOVÁ SPRÁVA WHO VYZÝVA K ZLEPŠENIU MATERSKEJ VÝŽIVY PRE ZNÍŽENIE DLHODOBÉHO RIZIKA VZNIKU NEPRENOSNÝCH DETSKÝCH OCHORENÍ A OBEZITY


 | 11.7.2016 | komentárov: 0

Z novej správy Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len WHO) pre európsky región vyplýva, že výživové (nutričné) blaho tehotných žien ovplyvňuje nielen ich zdravie a zdravý vývoj plodu, ale aj dlhodobé riziko vzniku detských neprenosných ochorení (ďalej len NCDs) a obezity.

Obrazok

Zatiaľ čo význam zdravej výživy v ranom vývoji dieťaťa bol uznávaný po celé desaťročia, nová správa ponúka systematizovaný prehľad najnovších poznatkov o materskej výžive a prevencii NCDs a obezity. Nové zistenia potvrdzujú, že nutričný stav matky, vrátane nadváhy a obezity, nadmerné priberanie na váhe v tehotenstve a gestačný diabetes (cukrovka v tehotenstve) významne ovplyvňujú
nielen samotné zdravie dieťaťa (dojčaťa), ale aj riziko vzniku obezity a s tým súvisiacich chronických chorôb u dieťaťa, podobne ako u dospelých. Výživa matky teda môže mať skutočne medzigeneračný dopad.

Boj proti NCDs a obezite prostredníctvom opatrení na zlepšenie výživy matiek

Neprenosné ochorenia (noncommunicable diseases, skrátene NCDs), sú najčastejšou príčinou úmrtia a invalidity v európskom regióne WHO. Potreba riešiť súčasnú otázku obezity, cukrovky a ďalších neprenosných ochorení je identifikovaná ako hlavná priorita Európskeho politického rámca (European policy framework), Zdravia 2020 (Health 2020) a Cieľa trvalo udržateľného rozvoja 3 (Sustainable Development Goal 3), ktoré majú už konkrétne ciele týkajúce sa NCDs. Závery tejto správy tiež zdôrazňujú potrebu implementovať stratégie na optimalizáciu výživy u žien v reprodukčnom veku. Dôkazy naznačujú, že takéto zásahy patria medzi najúčinnejšie spôsoby na ceste k dosiahnutiu pozitívneho vplyvu na zdravie, ako aj znižovanie nerovností v oblasti zdravia ďalšej generácie.

Potreba pokynov týkajúcich sa matiek, novorodencov a dojčenskej výživy

Správa WHO taktiež analyzuje odporúčania krajín k zdraviu matiek, novorodencov a dojčenskej výžive s využitím výsledkov prieskumu vykonaného 51 z 53 krajín v európskom regióne. Tento prieskum dokazuje, že nie všetky členské štáty plne prijali a začlenili odporúčania WHO do svojich národných programov, pričom jednotlivé štáty majú odlišne upravené štandardy pre matky a pre zdravie dojčiat
a malých detí.
K tejto problematike sa vyjadrila aj Dr. Zsuzsana Jakabová, riaditeľka Regionálneho úradu WHO pre Európu. Podľa jej slov je potrebné prijatie týchto pokynov, ktoré môžu byť použité v medzinárodnom meradle na informovanie o najlepších a osvedčených postupoch v tejto oblasti.
V tomto smere, prvým štátom používajúcim tento systém Európskych pokynov, prispôsobený jeho potrebám a okolnostiam, je Lotyšsko, kde sa v dňoch 27. a 28. júna v Rige uskutočnila významná konzultácia o materskej výžive.

Záväzok voči celoživotnému zdraviu žien

Vlády jednotlivých štátov sa zaviazali k znižovaniu nerovností v oblasti zdravia a k zlepšovaniu zdravia matiek a detí. Tieto záväzky budú realizované iba prostredníctvom investovania do rentabilných a trvalo udržateľných opatrení na podporu zdravia a to na začiatku celého životného cyklu, vrátane úsilia na podporu zdravej výživy matiek. Vplyv tohto úsilia bude s istotou citeľný naprieč viacerými
generáciami.
V septembri 2016 predloží Regionálny úrad WHO pre Európu stratégiu zameranú na zdravie žien v európskom regióne pre obdobie r.2017 až 2021 na schválenie Regionálnemu výboru WHO pre Európu.
Stratégia identifikuje kľúčové oblasti pre opatrenia na zníženie nespravodlivosti v oblasti zdravia žien, a to nielen pokiaľ ide o materské a reprodukčné obdobie žien, ale v rámci celého životného cyklu.
Návrh akčného plánu pre sexuálne a reprodukčné zdravie žien, ktorý tiež musí posúdiť Regionálny výbor v septembri 2016, navrhuje konkrétne činnosti, vrátane jednej, ktorá spája materskú výživu a zdravie detí, na použitie predpojatosti, prenatálneho (predpôrodného) a dojčenského obdobia za účelom zabezpečiť celoživotný prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ako presadzuje
Minské vyhlásenie (Minsk Declaration on the Life-course Approach) v kontexte programu Zdravia
2020.
WHO vytvorila návrh akčného plánu s cieľom prispieť k dosiahnutiu Agendy trvalo udržateľného rozvoja v Európe 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development in Europe), vrátane jej všeobecného záväzku - „leaving no one behind“ , čo môžeme voľne preložiť ako – „nenechať nikoho (žiaden štát) na pospas/samého“ .

Viac o danej problematike sa môžete dočítať TU:

http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life- stages/maternal-and- newborn-
health/news/news/2016/06/new-report- calls-for- improved-maternal- nutrition-to- decrease-
childrens-long- term-risk- of-noncommunicable- diseases-ncds- and-obesity

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease- prevention/nutrition/publications/2016/good-
maternal-nutrition.- the-best- start-in- life-2016

http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2015/10/WHO- European-Ministerial-
Conference-on- the-Life- course-Approach- in-the- Context-of- Health-2020

 


Zdroje:

http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/maternal-and-newborn-health/news/news/2016/06/new-report-calls-for-improved-maternal-nutrition-to-decrease-childrens-long-term-risk-of-noncommunicable-diseases-ncds-and-obesity

http://www.freedigitalphotos.net/

 
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 3+3 =


-- žiadne príspevky --