WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) vyzýva štáty, aby sa pripravili na vírus ZIKA, ktorý sa koncom jari a v priebehu leta rozšíri aj do Európy | Medicínske právo
              

Články


WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) vyzýva štáty, aby sa pripravili na vírus ZIKA, ktorý sa koncom jari a v priebehu leta rozšíri aj do Európy


 | 4.7.2016 | komentárov: 0

WHO vo svojej najnovšej správe vyhodnocuje riziko vypuknutia vírusu Zika (ktorý sa teda z Afriky postupne šíri ďalej do celého sveta) najnovšie už aj v Európe, ktoré možno očakávať v priebehu neskorej jari a v lete. Napriek tomu, že riziko vypuknutia vírusu Zika je stále nízke až stredné, v krajinách, v ktorých sa vyskytujú komáre rodu Aedes, je však veľká pravdepodobnosť na výskyt tohto vírusu. (Aktualizované – Kodaň, 18.05.2016)

Obrazok

Správa obsahuje množstvo krokov, ktoré WHO odporúča pre krajiny, podľa pravdepodobnosti prenosu vírusu Zika. WHO nalieha na európske krajiny, predovšetkým na tie so strednou až vysokou pravdepodobnosťou prenosu tohto vírusu, aby sa riadili týmito odporúčaniami za účelom prevencie, resp. zabránenia prepuknutiu tohto vírusu, proti ktorému zatiaľ neexistuje žiadna špecifická liečba ani
vakcína.
Podpora Svetovej zdravotníckej organizácie smerujúca k tomu, aby sa európske štáty pripravili a vedeli reagovať na zdravotné riziká, akým je práve vírus Zika, je kľúčovým prvkom práce WHO v prípade takýchto mimoriadnych udalostí.

Odporúčania európskym krajinám
Pre krajiny s vysokou a strednou pravdepodobnosťou lokálneho prenosu vírusu Zika Svetová zdravotnícka organizácia odporúča:
 posilniť vektorové kontrolné (regulačné) činnosti, aby sa zabránilo šíreniu komárov a znížiť ich hustotu (najmä v oblastiach, kde sa vyskytuje najnebezpečnejší druh z nich - Aedes aegypti)
 vybaviť zdravotníctvo prostriedkami na čo najskoršiu detekciu (odhalenie) lokálneho prenosu vírusu Zika a ohlásenia prvého prípadu takéhoto prenosu, rovnako aj oznámenie komplikácií spôsobených infekciou a to do 24 hodín od stanovenia diagnózy
 zabezpečiť vhodné/potrebné zručnosti a kapacity pre testovanie tohto vírusu alebo pre zaslanie vzoriek krvy do zahraničia,
 povzbudzovať komunity k zredukovaniu miest hniezdenia a rozmnožovania komárov
 umožniť ľuďom v ohrození, najmä tehotným ženám, chrániť sa pred nakazením, čo zahŕňa aj prenos pohlavným stykom
 zmierniť účinky vírusu Zika a zdravotných komplikácií s ním spojených

Ostatné krajiny by sa mali zamerať na prijatie vektorových regulačných stratégií a to už vzhľadom na pravdepodobnosť lokálneho prenosu tohto vírusu v týchto krajinách a tiež odhaľovať rané prípady importu tohto vírusu a poskytovať verejné zdravotné poradenstvo pre cestujúcich do/z vírusom „postihnutých“ krajín.

Aby sa vyriešil problém šírenia vírusu Zika do európskeho regiónu, WHO zvyšuje úsilie:
 poskytnúť návody/pokyny k vektorovej kontrole a to v koordinácií s inými sektormi
 uľahčiť prepravu vzoriek do laboratórií WHO alebo doručiť nástroje potrebné na diagnostikovanie pre lokálne testovanie
 poskytovať rady v rámci komunikácií o rizikách a komunitnej angažovanosti

Svetová zdravotnícka organizácia zvolala na 22.až 24. júna tohto roka regionálnu poradu (konzultáciu) v Portugalsku, za účelom preskúmať závery hodnotenia rizika vírusu Zika a identifikovať potreby krajín, prednosti a nedostatky vo vzťahu k prevencii a reakcii na ochorenie týmto vírusom.


Zdroj: http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press- releases/2016/05/zika-virus-
expected-to- spread-in- europe-in- late-spring- and-summer- overall-risk- low-to- moderate
http://www.euro.who.int/en/health-topics/emergencies/zika- virus/news/news/2016/05/who-calls-
on-countries- to-prepare- as-zika- virus-expected- to-spread- in-europe- in-late- spring-and- summer
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 2+7 =


-- žiadne príspevky --