OSLAVA 20. VÝROČIA PRIJATIA ĽUBĽANSKEJ CHARTY | Medicínske právo
              

Články


OSLAVA 20. VÝROČIA PRIJATIA ĽUBĽANSKEJ CHARTY


 | 26.6.2016 | komentárov: 3

Tento rok Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej len WHO) v európskom regióne oslavuje 20. výročie prijatia Ľubľanskej charty o reforme zdravotnej starostlivosti v Európe z roku 1996.

Obrazok

Ľubľanská charta bola skutočným míľnikom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v európskom regióne. Hlavným posolstvom charty bolo (a je), aby zdravotná starostlivosť a jej reforma v prvom rade viedli k zlepšeniu zdravia a kvality života pre všetkých ľudí. Poukázala
predovšetkým na to, že je dôležité zladenie ľudských zdrojov, zdravotníckej techniky, informatizácie a financovanie so službami v zdravotníctve za účelom zvýšenia výkonu zdravotnej starostlivosti.
Ľubľanská charta poskytla tiež základ pre vytvorenie Európskeho strediska pre monitorovanie zdravotných systémov a politík (European Observatory on Health Systems and Policies, ďalej len EOHSP). Hlavné hodnoty tejto charty a hodnoty Tallinskej charty, schválenej o 12 rokov neskôr, boli od vtedy začlenené do národných zdravotníckych plánov v rámci európskeho regiónu WHO.
Na uznanie dôležitosti a významu tejto regionálnej charty, vláda Slovinskej republiky, v spolupráci s regionálnym úradom WHO (WHO Regional Office), dňa 16. júna 2016 zorganizovala formálne stretnutie a diskusiu „za okrúhlym stolom“. Otvárací ceremoniál viedol Dr. Tomaž Gantar, predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo (Parliamentary Committee on Health). Prejavy zazneli z úst
Milojka Kolara Celarca, slovinského ministra zdravotníctva a Dr. Zsuzsanny Jakabovej, riaditeľky regionálneho úradu WHO pre Európu, ktorá vo svojich poznámkach predovšetkým uviedla, že posilňovanie a udržiavanie silných zdravotných systémov je jednou z priorít v Európe, pričom táto priorita sa odráža aj na ceste od  Ľubľanskej charty až po Európsky politický rámec pre zdravie 2020
(European policy framework Health 2020).
Stretnutia sa zúčastnili členovia parlamentu, kľúčové národné zainteresované strany pracujúce v reforme systému zdravotníctva a základnej zdravotnej starostlivosti, zamestnanci regionálneho úradu WHO, členovia EOHSP, pracovníci Riaditeľstva Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín (Directorate for Health and Food Safety of the European Commission) ako aj uznávaní medzinárodní
odborníci.
Výročie bolo tiež poznamenané udalosťami pred a po výročí. V dňoch 14. a 15. júna 2016 sa najprv konala Národná konferencia slovinskej Stratégie primárnej zdravotnej starostlivosti 2016-2025 a tú potom, v dňoch 16. a 17. júna, nasledovalo zasadnutie riadiaceho výboru EOHSP.
Toto výročie zároveň ponúka významný okamih a možnosť na zamyslenie sa nad odkazom Ľubľanskej charty, ako aj na pokrok, ktorý bol dosiahnutý v rámci posilňovania zdravotných systémov v priebehu posledných 20 rokov. K výročiu sa tiež pripravuje špeciálne vydanie
EuroHealth-u (publikácie EOHSP, vydávanej každý štvrťrok), ktoré obsahuje články o tom, ako krajiny európskeho regiónu posilňovaním svojich zdravotných systémov ďalej preberajú hodnoty pôvodne stanovené Ľubľanskou chartou.


Zdroj: http://www.euro.who.int/en/about-us/regional- director/news/news/2016/06/celebrating-20-
years-of- the-ljubljana- charter
Zdroj obrázku: www.freedigitalphotos.net
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 2+8 =


CharlesViero

(17.2.2021)
tinder online , how to use tinder
tinder app

CharlesViero

(5.2.2021)
tider , tider
tinder sign up

Tinder dating site

(27.1.2021)
tinder online , tinder app
browse tinder for free