Oznámenie o vydaní opatrenia ustanovujúceho výšku bolestného a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2016 | Medicínske právo
              

Články


Oznámenie o vydaní opatrenia ustanovujúceho výšku bolestného a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2016


 | 8.6.2016 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva SR uverejnilo oznámenie o vydaní opatrenia týkajúceho sa výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Obrazok

Cieľom navrhovaného opatrenia je ustanoviť výšku náhrady za bolesť a výšku náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2016 z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR a nadobudne účinnosť
31.mája 2016.
Na základe zistení Štatistického úradu SR priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2015 predstavuje 883 eur. Opatrenie v dôsledku týchto zistení obsahuje vypočítanú sumu 2% z primeranej mesačnej mzdy , čo predstavuje
17,66 eura za jeden bod sadzby bodového hodnotenia za bolesť a za sťaženie spoločenského
uplatnenia.
Opatrenie bolo vydané na základe  § 5 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných,
odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších
predpisov(ďalej len zákon č. 437/2004).
Uvedený zákon upravuje postupy pri vydávaní lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia a jeho náležitosti, stanovuje zásady na hodnotenie bolesti a zásady na hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia. Taktiež vymedzuje niektoré základné
pojmy súvisiace s bolestením a náhradou za sťaženie spoločenstva. Okrem uvedeného, zákon zároveň stanovuje za akých podmienok sa náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia priznáva a akým spôsobom sa určuje výška náhrady. Práve
s určovaním výšky náhrady je spojené aj uvedené opatrenie. Pričom výšku náhrady za bolesť a výšku náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia ustanoví, podľa tohto zákona, Ministerstvo zdravotníctva SR, uverejnením oznámenia o jeho vydaní najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho roka.


Zdroj: https://www.slov-lex.sk
http://www.freedigitalphotos.net
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 10+9 =


-- žiadne príspevky --