Vyhláška ministerstva zdravotníctva č. 190/2016 Z. z. | Medicínske právo
              

Články


Vyhláška ministerstva zdravotníctva č. 190/2016 Z. z.


 | 7.6.2016 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva vydalo novú vyhlášku. Týka sa vykazovania a platenie preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie.

Obrazok

Dňa 10.6.2016 nadobudne účinnosť nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 190/2016 Z. z. Vyhláškou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 74/2015 Z. z.
Pôvodné znenie vyhlášky č. 116/2014 Z.Z. sa doplnilo v §5 ods.1 o písmená l) až n).

Ďalej sa v § 6 ods.2 sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „znížený o odpočítateľnú položku“ a zároveň
sa dopĺňa o odsek 16. A za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu. V prílohe č. 1 tabuľke 4 riadku 4b sa pred slová „19 % × 4a“ vkladajú slová „19 % zo sumy preddavkov, ktoré boli uplatnené ako daňové výdavky, maximálne“. Posledná zmena spočíva v doplnení
o prílohu č. 6.


Zdroj: https://www.slov-lex.sk
http://www.freedigitalphotos.net/
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 10+4 =


-- žiadne príspevky --