Spoločné zasadnutie FAO (Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo) a WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) týkajúce sa zvyškov pesticídov v potrave (JMPR – Joint Meeting on Pesticide Residues) | Medicínske právo
              

Články


Spoločné zasadnutie FAO (Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo) a WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) týkajúce sa zvyškov pesticídov v potrave (JMPR – Joint Meeting on Pesticide Residues)


 | 1.6.2016 | komentárov: 0

V dňoch 9. až 13. mája 2016 sa v Ženeve konalo stretnutie uznávaných vedeckých odborníkov so skúsenosťami v posudzovaní rizík pesticídov, za účelom prehodnotiť riziko, ktoré pre ľudské zdravie predstavuje konzumácia zvyškov glyfozátu, diazinónu a malatiónu v potrave. Spomínané látky boli naposledy hodnotené JMPR v rokoch 2011, 2006 a 2003.

Obrazok

V marci 2015, Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (ďalej len IARC) klasifikovala glyfozát, diazinón a malatión ako „látky s pravdepodobne karcinogénnymi (rakovinotvornými) účinkami pre
človeka.“
Na základe ďalších vedeckých štúdií o možných zdravotných účinkoch nebezpečných chemických látok, ako sú napríklad pesticídy, ich teda pravdepodobne bolo možné klasifikovať ako karcinogénne (rakovinotvorné), neurotoxické (spôsobilé poškodiť mozog) alebo ako teratogénne (spôsobilé poškodiť ľudský plod).
Ich klasifikácia (resp. zaradenie) medzi takéto nebezpečné látky je iba prvým krokom v celkovom posúdení rizika týchto látok, pričom tiež treba vziať do úvahy veľkosť dávok, stupeň vystavenia sa im ako aj spôsob ich požitia (zhltnutím, vdýchnutím alebo injekčne).
Za účelom  posúdenia zdravotných rizík spojených so zvyškami pesticídov v potrave, JMPR v máji tohto roku vzala do úvahy výsledky štúdií IARC a klasifikáciu glyfozátu, diazinónu a malatiónu, a posúdila tiež výsledky mnohých genotoxických štúdií. Po preskúmaní všetkých troch vyššie uvedených látok zasadnutie dospelo k týmto záverom:

 Je nepravdepodobné, že by glyfozát (širokospektrálny systémový herbicíd) ako zložka stravy,
predstavoval pre človeka karcinogénne riziko.
 Malatión, insekticíd používaný proti hmyzu na poľnohospodárskych plodinách a v skladovaných
komoditách, s najväčšou pravdepodobnosťou nepredstavuje pre človeka karcinogénne riziko
prostredníctvom stravy.
 Diazinón, ako insekticíd, s najväčšou pravdepodobnosťou taktiež nepredstavuje pre človeka
karcinogénne riziko prostredníctvom stravy.


Zdroj:
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease- prevention/food-
safety/news/news/2016/05/results-of- joint-faowho- meeting-on- pesticide-residues- jmpr
www.freegigitalphotos.net 
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 5+3 =


-- žiadne príspevky --