Bezplatné sterilizácie pre mnohodetné ženy nebudú | Medicínske právo
              

Články


Bezplatné sterilizácie pre mnohodetné ženy nebudú


 | 27.5.2016 | komentárov: 0

Včera, dňa 25.5.2016 poslanci Národnej rady SR neschválili novelu zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Novela sa týkala bezplatnej sterilizácie pre ženy, ktoré majú viac ako štyri deti alebo majú viac ako 35 rokov a tri deti.

Obrazok

Súčasná právna úprava v oblasti sterilizácie je obsiahnutá v štvrtej časti zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na účely tohto zákona sa sterilizáciou rozumie zabránenie plodnosti bez odstránenia alebo poškodenia pohlavných žliaz osoby.

Vykonanie sterilizácie podlieha splneniu prísnych podmienok. Sterilizáciu možno vykonať len na základe písomnej žiadosti a písomného informovaného súhlasu po predchádzajúcom poučení osoby plne spôsobilej na právne úkony alebo zákonného zástupcu osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas alebo na základe rozhodnutia súdu na základe žiadosti zákonného zástupcu.

Poučenie osoby musí byť vykonané ošetrujúcim zdravotným pracovníkom, ktorý je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť. Takéto poučenie zahŕňa informácie o alternatívnych metódach antikoncepcie a plánovaného rodičovstva, možnej zmene životných okolností, ktoré viedli k žiadosti o sterilizáciu, medicínskych dôsledkoch sterilizácie ako metóde, ktorej cieľom je nezvratné zabránenie plodnosti ale aj o možnosti zlyhania sterilizácie.

Sterilizácia nemôže byť vykonaná skôr ako 30 dní od udelenia informovaného súhlasu. Čo dáva osobe ešte možnosť do 30 dní informovaný súhlas odvolať.

Novela zákona sa mala dotýkať predovšetkým postupu, v rámci ktorého je možné sterilizáciu vykonať. Súčasnému systému bola predovšetkým vytýkaná príliš vysoká cena za zákrok, ktorú musel pacient uhradiť aby bola sterilizácia vykonaná. Novela preto mala priniesť bezplatnú dobrovoľnú sterilizáciu pre matky s minimálne štyrmi deťmi alebo matkám starším ako 35 rokov s minimálne tromi deťmi. Okrem toho by pri podpise informovaného súhlasu musel byť prítomný aj iný zdravotnícky pracovník, napríklad ošetrujúca zdravotná sestra.

Takáto osoba by tiež mohla požiadať  o prítomnosť ďalšieho svedka na základe vlastného výberu. Pričom poskytovateľ zdravotnej starostlivosti by bol povinný takejto žiadosti vyhovieť.Zdroj: http://www.teraz.sk/slovensko/zeny-sterilizacia- platba-nrsr/198492- clanok.html
http://www.freedigitalphotos.net/images/agree-terms.php?id=100419570


Prečítajte si tiež: Rozsudok ESĽP vo veci nelegálnej sterilizácie slovenskej sťažovateľky
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 9+3 =


-- žiadne príspevky --