Vestník Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č.8/2016 | Medicínske právo
              

Články


Vestník Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č.8/2016


 | 26.5.2016 | komentárov: 0

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v pondelok 23.5.2016 vydal Vestník č.8/2016. Vestník v súčasnosti obsahuje jedno Metodické usmernenie. Metodické usmernenie sa týka hodnotenia výkonových a ekonomických ukazovateľov zdravotných poisťovní v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti.

Obrazok

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) vydáva toto metodické usmernenie pre zdravotné poisťovne na zabezpečenie jednotného postupu pri predkladaní údajov pre hodnotenie výkonových a ekonomických ukazovateľov zdravotných poisťovní v
oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti.
Zdravotné poisťovne predkladajú údaje pre hodnotenie výkonových a ekonomických ukazovateľov zdravotných poisťovní v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti v zmysle § 43 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon č.581/2004), pravidelne dvakrát ročne.
Cieľom predkladania údajov je výkon dohľadu úradu nad nákupom v oblasti zdravotníctva, ktorý vykonávajú zdravotné poisťovne. Takýto dohľad môžeme na základe zákona č. 581/2004 Z. z. označiť ako dohľad na diaľku pod ktorým sa rozumie napríklad získavanie a
vyhodnocovanie informácií a dokumentov predložených úradu na základe písomnej žiadosti úradu a vyhodnocovaním informácií a dokumentov uvedených v hláseniach, výkazoch a iných podkladoch predkladaných úradu na základe tohto zákona alebo osobitných zákonov.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 4+2 =


-- žiadne príspevky --