Správa o vykonanom audite všeobecne záväzných právnych predpisov v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky | Medicínske právo
              

Články


Správa o vykonanom audite všeobecne záväzných právnych predpisov v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky


 | 31.3.2016 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 21. 3. 2016 ukončilo medzirezortné konanie týkajúce sa Správy o vykonanom audite všeobecne záväzných právnych predpisov v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Obrazok

Cieľom auditu  je napomôcť k zjednodušeniu a ku skvalitneniu výkonu štátnej správy vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám. Audit všeobecne záväzných právnych predpisov nadväzuje na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vláda zaviazala k zabezpečeniu odborného auditu legislatívy v oblasti zdravotníctva aby tak došlo k zjednodušeniu a skvalitneniu činnosti orgánov verejnej moci. Predmet tejto činnosti predstavuje zaistenie efektívnosti a aktuálnosti jednotlivých úsekov štátnej správy a v možnosti redukcie úkonov súvisiacich s uskutočňovaním výkonu štátnej správy na úseku zdravotníctva.

V nadväznosti na vykonaný audit všeobecne záväzných právnych predpisov so zámerom zistenia možností zjednodušenia a skvalitnenia výkonu štátnej správy vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zabezpečí zrušenie, 
zmenu alebo doplnenie všeobecne záväzných právnych predpisov a organizačných aktov riadenia. Ministerstvo zhodnotilo niekoľko právnych predpisov medzi, ktoré patria aj Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov alebo Zákon č. 218/2007 Z.z. o zákaze biologických zbraní a iné, ktorých zmena alebo doplnenie môžu pomôcť k naplneniu úlohy auditu, odstrániť nepríjemnú administratívu a zjednodušiť výkon štátnej správy vo vzťahu k občanom Slovenskej republiky.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 8+2 =


-- žiadne príspevky --