Program eHealth v praxi | Medicínske právo
              

Články


Program eHealth v praxi


 | 15.3.2016 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva SR zavádza do praxe systém elektronického zdravotníctva, ktorý má významnou mierou pomôcť pri získavaní informácií pre lekára v diagnostike a liečbe pacienta.

Obrazok

Program implementácie eHealth-u predstavuje veľmi významnú úlohu v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zavedenie informačných a komunikačných technológii v zdravotníctve bolo pre svoju dôležitosť a význam v minulosti realizované prostredníctvom niekoľkých projektov, avšak neúspešne. Medzi tie najvýznamnejšie patrí Národný projekt elektronické služby zdravotníctva a Národný projekt elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb, ktorých cieľom bolo vytvoriť národný portál so základným informačným obsahom o pacientoch a vytvoriť predpoklady pre integráciu informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zatiaľ posledná činnosť v oblasti elektronického zdravotnícka je uvedenie systému do praxe začiatkom roku.

Jedna z prvých nemocníc, ktorá sa zapojila do systému elektronického zdravotníctva je  nemocnica v Malackách. Systém bol vyskúšaný priamo v praxi a za účasti ministra zdravotníctva. Malacká nemocnica demonštrovala fungovanie eHealth-u na bežnom vyšetrení, pri ktorom bola pacientke odobratá krv a následne odoslaná na vyhodnotenie do laboratória. V prípade použitia nového systému eHealth stačí aby ošetrujúci lekár vydal pacientovi elektronickú žiadanku na vyšetrenie krvi, a potom čo laboratórium krv vyšetrí, rozbor elektronicky zašle lekárovi do ambulancie. Popri nemocnici v Malackách sa do projektu zapojili aj ďalšie nemocnice na Slovensku, ako napríklad Nemocnica sv. Michala v Bratislave alebo Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb.

Cieľom elektronického zdravotníctva je zlepšiť zdravotnú starostlivosť u pacientov, pomocou nových informačných a komunikačných prostriedkov. Nový systém by mal pomôcť lekárom zlepšiť komunikáciu medzi sebou a poskytnúť v prípade potreby správne informácie o zdravotnom stave pacienta každému lekárovi. Prostriedky ktorými ministerstvo plánuje zabezpečiť fungovanie eHealth-u sú:

  • elektronická zdravotná knižka, ktorá bude obsahovať zdravotný záznam pacienta,
  • elektronická preskripcia,
  • dispenzácia a medikácia umožňujúca postupné nahradenie papierových receptov elektronickými alebo
  • eAlokácia, ktorá bude slúžiť na alokáciu zdrojov medzi jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Reálny prínos eHealth-u by mal spočívať predovšetkým v znížení nákladov na administratívnu činnosť, vylúčení zbytočných duplicít vo vyšetreniach, ako aj odstránenie vykazovania  fiktívnych výkonov, a tiež v možnosti poskytovať kvalitnú a efektívnu zdravotnú starostlivosť všetkým pacientom.

 

 

Zdroj: http://www.health.gov.sk/Clanok?ehealth-v-praxi

 
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 1+7 =


-- žiadne príspevky --