Nežiaduce účinky liekov je možné hlásiť aj elektronicky | Medicínske právo
              

Články


Nežiaduce účinky liekov je možné hlásiť aj elektronicky


 | 5.2.2016 | komentárov: 0

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zavádza od januára 2016 elektronický formulár pre hlásenie nežiaducich účinkov liekov. Od januára tak môžu pacienti aj zdravotnícky pracovníci hlásiť podozrenia na nežiaduce účinky liekov aj formou elektronického formulára.

Obrazok

Cieľom vytvorenia nového elektronického formulára bolo uľahčiť zdravotníckym pracovníkom a pacientom spôsob ohlasovania podozrení na nežiaduce účinky liekov. Nový elektronický formulár zároveň umožní ŠÚKL rýchlejšie spracovanie a vyhodnotenie týchto hlásení.

Elektornický formulár je prístupný v dvoch verziách, verzia pre pacienta a verzia pre lekára/lekárnika. Nový elektornický formulár tak nahradí doterajší spôsob hlásenia prostredníctvom emailovej komunikácie, telefonicky alebo poštou.

Zdravotnícki pracovníci sú zo zákona povinní oznamovať ŠÚKL podozrenia na nežiaduce účinky lieku, najmä ak ide o závažný a doposiaľ nezistený nežiaduci účinok. Možnosť hlásiť podozrenie na NÚL majú aj samotní pacienti, pre ktorých ŠÚKL vytvoril jednoduchší formulár. Ročne obdrží ŠÚKL viac ako 1 000 hlásení o podozreniach na NÚL. Každé hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok lieku je automaticky zaevidované a vložené do databázy nežiaducich účinkov ŠÚKL. Tieto hlásenia sa následne posielajú do európskej databázy Eudra-Vigilance a  sú posudzované spolu s ostatnými dostupnými informáciami o lieku zaznamenanými z hlásení z iných krajín. Ak sa preukáže, že nežiaduca reakcia bola vyvolaná liekom, prijímajú liekové agentúry potrebné opatrenia (od doplnenia informácií o lieku do Súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC) a do písomnej informácie pre používateľov (PIL), vydania upozornení pre zdravotníckych pracovníkov a pacientov, obmedzenia používania lieku až po stiahnutie lieku z používania).

Elektornický formulár nájdete na internetovej stránke ŠUKL https://portal.sukl.sk/eskadra/

Zdroj: http://www.sukl.sk/buxus/generate_page.php?page_id=4120
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 2+1 =


-- žiadne príspevky --