Domáce pôrody pred Európskym súdom pre ľudské práva | Medicínske právo
              

Články


Domáce pôrody pred Európskym súdom pre ľudské práva


 | 14.12.2015 | komentárov: 0

2. decembra 2015 sa konalo prvé verejné pojednávanie vo veci Dubská a Krejzová proti Českej republike pred Veľkou komorou Európskeho súdu pre ľudské práva. Sťažovateľky zastupovala advokátska Zuzana Candigliota, ktorá vystúpila aj na bratislavskej diskusii z projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES venovanej téme domácich pôrodov.

Obrazok

Okolnosti prípadu

Sťažnosť č. 28859/2011 bola podaná Európskemu súdu pre ľudské práva dvoma sťažovateľkami, občiankami Českej republiky, Šárkou Dubskou a Alexandrou Krejzovou.

Šárka Dubská sa v roku 2010 počas svojho druhého tehotenstva rozhodla pre domáci pôrod. K tomuto rozhodnutiu ju motivovali zlé skúsenosti z prvého pôrodu, kedy jej lekári vykonali zákroky, s ktorými nesúhlasila. Taktiež bola nútená zotrvať v nemocnici dlhšie než si želala. Keď sa informovala o svojich možnostiach, zistila, že jej české legislatíva neumožňuje uhradiť asistenciu pôrodnej asistentky pri pôrode doma z verejného zdravotného poistenia ani že asistentka jej môže poskytnúť starostlivosť len so zákonom požadovaným vybavením. Svoje dieťa nakoniec porodila doma sama bez asistencie v máji 2011. Ústavný súd ČR jej sťažnosť zamietol.

Alexandra Krejzová porodila svoje prvé dve deti s pomocou pôrodnej asistentky. K pôrodu svojho tretieho dieťaťa však v dôsledku zmeny legislatívy nemohla nájsť pôrodnú asistentku, pretože od 1. apríla podľa zákona o zdravotních službách je možné uložiť vysokú pokutu za poskytovanie zdravotnej starostlivosti bez oprávnenia. Svoje tretie dieťa porodila 140 km od miesta bydliska v nemocnici s otvoreným prístupom k požiadavkám ženy - rodičmi.

Rozhodnutie súdu

Sťažnosť bola podaná v roku 2011. Súd v prípade rozhodol minulý december, keď vo svojom rozhodnutí nekonštatoval porušenie článku 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v pomere hlasov 6 k jednému. Konštatoval, že v tejto otázke nepanuje európsky konsenzus a že kladie vysoké nároky na systém ako taký (napr. dostupnosť rýchle záchrannej služby), a preto majú štáty „mieru voľnej úvahy“ pri regulácii (úprave) tejto otázky. I keď zároveň odporúčal, aby Česká republika zvážila korekciu systému. V júni tohto roka na žiadosť sťažovateliek rozhodol o postúpení sťažnosti Veľkej komore.

Aj o tomto prípade sa Mgr. Zuzana Candigliota zmienila na diskusii o domácich pôrodoch, ktorá sa uskutočnila 10. novembra 2015 v Bratislave. Okrem toho sa debatovalo o týchto otázkach: Má žena na Slovensku právo rodiť doma? Aké sú riziká spojené s domácimi pôrodmi? Prečo si ženy volia domáce pôrody? Ako sú domáce pôrody implementované v zahraničí?

V dišpute vystúpili doc. MUDr. Jozef Záhumenský Ph.D. (gynekológ – pôrodník, súdny znalec), Mgr. Hana Celušáková (psychologička, terapeutka a dula), Mgr. Zuzana Candigliota (právnička – advokátka spolupracujúca s Ligou lidských prav, Brno)  a Mgr. Iveta Lazorová (pôrodná asistentka, prezidentka SKSaPA). Diskutéri sa zmienili aj o nežiaducom urýchľovaní pôrodov, vysokom počte cisárskych rezov a o potrebe rešpektovať psychologické potreby ženy pri tomto type starostlivosti. Dôkladnejšie boli diskutované aj niektoré úkony, ktoré rodičky často odmietajú (podanie oxytocínu, Kristellerova expresia), pričom boli vysvetlené dôvody, pre ktoré sa tieto úkony volia. Poukázané bolo aj na možnosti nečakaných pôrodných komplikácií, ktoré je možné riešiť je len s vybavením, ktoré je dostupné v nemocnici.

Videozáznam z diskusie Chcem rodiť doma! Domáce pôrody - ámo alebo nie? nájdete TU.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 6+3 =


-- žiadne príspevky --