ZÁKLADNÁ ZLOŽKA MZDY NIEKTORÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV | Medicínske právo
              

Články


ZÁKLADNÁ ZLOŽKA MZDY NIEKTORÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV


 | 29.9.2015 | komentárov: 0

Vláda schválila návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorým sa majú ustanoviť aj základné mzdové nároky niektorých zdravotníckych pracovníkov.

Obrazok

Výška základnej zložky mzdy sa má ustanoviť nie pre všetkých, ale len pre niektorých zdravotníckych pracovníkov, a to tých, ktorí sú v pracovnom pomere u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti. V prípade zdravotníckych záchranárov aj u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje ambulanciu záchrannej zdravotnej služby.

Prijatím návrhu by sa teda zákonom stanovila základná výška mzdy zdravotníckym pracovníkom vykonávajúcim zdravotnícke povolanie – farmaceut, sestra, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant, masér, ortopedický technik, zdravotnícky asistent, zubný asistent a sanitár, a iným zdravotníckym pracovníkom – logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik vykonávajúci povolanie v zdravotníckom zariadení.

Koeficient určujúci základnú zložku mzdy je závislý od priemernej mesačnej mzdy, čo má zabezpečiť pravidelnú medziročnú valorizáciu minimálnej výšky základnej zložky mzdy. Do úvahy sa berie priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR zistená Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Koeficienty sa majú ustanoviť osobitne pre výkon odborných pracovných činností, výkon certifikovaných pracovných činností a výkon špecializovaných pracovných činností.

Predloženým návrh sa dotkne aj iných oblastí zdravotníctva, napr. poskytovania zdravotnej starostlivosti pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb, postavenia ambulancie poradenskej psychológie a ambulancie pracovnej psychológie, činnosti biobánk a ďalších.

Účinnosť týchto zmien sa navrhuje k 01. januáru 2016.

 

Obrazok z: www.freedigitalphotos.net
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 5+7 =


-- žiadne príspevky --