ZMENY V POSTAVENÍ AMBULANCIE PORADENSKEJ PSYCHOLÓGIE A AMBULANCIE PRACOVNEJ A ORGANIZAČNEJ PSYCHOLÓGIE | Medicínske právo
              

Články


ZMENY V POSTAVENÍ AMBULANCIE PORADENSKEJ PSYCHOLÓGIE A AMBULANCIE PRACOVNEJ A ORGANIZAČNEJ PSYCHOLÓGIE


 | 25.9.2015 | komentárov: 0

Vláda schválila návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorým má dôjsť k zaradeniu ambulancie poradenskej psychológie a ambulancie pracovnej a organizačnej psychológie medzi ambulancie špecializovanej zdravotnej starostlivosti.

Obrazok

Aktuálny zoznam ambulancií špecializovanej ZS je uvedený v Prílohe č. 1a zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Návrhom zákona, ktorý odobrila vláda SR, má dôjsť k pridaniu ambulancie poradenskej psychológie a ambulancie pracovnej psychológie medzi ambulancie špecializovanej zdravotnej starostlivosti.  Postavenie špecializovanej ambulancie tak po prijatí zákona bude mať celkovo 67 ambulancií.

Týmto návrhom sa má nepriamo novelizovať aj zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe VZP – navrhuje sa jednoznačne ustanoviť, že zo zdrojov VZP sa neuhrádza zdravotná starostlivosť poskytovaná poradenským psychológom a pracovným psychológom. Takisto sa má jednoznačne ustanoviť, že sa neuhrádza ani zdravotná starostlivosť poskytovaná klinickým psychológom s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia, poradenským psychológom s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia a  pracovným psychológom s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia.

Účinnosť týchto zmien sa navrhuje k 01. januáru 2016.

Návrh zákona posunutý na rokovanie NRSR, vrátane jeho sprievodných dokumentov (napr. dôvodová správa) nájdete tu: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialDocuments.aspx?instEID=-1&matEID=8394&langEID=1&tStamp=20150924100907250
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 8+1 =


-- žiadne príspevky --