SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO: SUDKYŇA NAJVYŠŠIEHO SÚDU ODŇALA DIEŤA ZO STAROSTLIVOSTI SUROGAČNEJ MATKY | Medicínske právo
              

Články


SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO: SUDKYŇA NAJVYŠŠIEHO SÚDU ODŇALA DIEŤA ZO STAROSTLIVOSTI SUROGAČNEJ MATKY


 | 3.7.2015 | komentárov: 2

Uzatváranie surogačných dohôd, na základe ktorých si môže pár „objednať“, aby mu iná (cudzia) žena vynosila a porodila dieťa (surogačná matka), nie je v Spojenom kráľovstve zakázané, avšak surogačné dohody nie sú právne vynútiteľné. Súd ich ale môže pri posudzovaní konkrétneho prípadu brať do úvahy. V praxi to teda funguje tak, že legálnou matkou dieťaťa je surogačná matka - žena, ktorá dieťa porodila a objednávateľský pár, ktorý so surogačnou matkou uzavrel dohodu o surogácii, musí do 6 mesiacov po narodení dieťaťa požiadať súd o priznanie rodičovských práv (prípadne o adopciu), pričom na to, aby tieto práva nadobudli, musí byť splnených niekoľko podmienok. Jednou z nich je aj súhlas surogačnej matky. Dôraz sa kladie taktiež na to, čo je v najlepšom záujme dieťaťa.

Obrazok

Surogačné dohody sú teda v Spojenom kráľovstve postavené na princípe, ktorý priznáva surogačnej matke právo si toto dieťa po pôrode ponechať vo svojej starostlivosti, a to aj napriek tomu, že dieťa počala s cieľom vynosiť ho pre iný pár – dokonca aj v tom prípade, ak dieťa nie je biologicky jej, pretože bolo počaté in vitro z pohlavných buniek objednávateľského páru. Toto však v praxi vyvoláva rôzne právne problémy a emocionálne súdne pojednávania.

Príkladom je aj nedávne kontroverzné rozhodnutie Najvyššieho súdu. Sudkyňa Alison Russell nariadila odobratie jednoročného dievčatka zo starostlivosti surogačnej (ale zároveň aj biologickej) matky a jeho odovzdanie do starostlivosti homosexuálneho páru (dvoch mužov), ktorý si toto dievčatko „objednal“ zmluvou.

Matka dievčatka rumunského pôvodu uzatvorila s homosexuálnym párom dohodu o surogácii, pričom dieťa bolo počaté prostredníctvom asistovanej reprodukcie z pohlavných buniek jedného z mužov z objednávateľského páru a z pohlavných buniek surogačnej matky. Žena sa však už počas tehotenstva rozhodla, že si dieťa chce nechať. Tesne pred pôrodom odišla z domu, kde žila počas tehotenstva spoločne s objednávateľským párom, aby mohla porodiť tajne a po pôrode dievčatko odmietala odovzdať objenávateľskému páru tak, ako bolo dohodnuté v surogačnej dohode. V tomto prípade žena na súde tvrdila, že v surogačnej dohode vystupovala ako „hlavná partnerka a nositeľka“ (main partner and carer). Naopak otec dieťaťa tvrdil, že v dohode on a jeho partner vystupovali ako spoloční rodičia (co-parents) dieťaťa a žena len hrala úlohu („play a role“) pri jeho narodení. Návrh na začatie súdneho konania podal otec dievčatka už mesiac po jeho narodení. Matka však dievčatko bez súhlasu objednávateľského páru a napriek zákazu súdu pomenovala a nechala ju tajne pokrstiť.

Sudkyňa v rozsudku uvádza, že matka dievčatka zámerne sabotovala súdne pojednávania a využívala dojčenie dieťaťa ako výhovorku pre neprítomnosť na súde s cieľom oddialiť súdne rozhodnutie. Sudkyňa v rozsudku ďalej uvádza, že matka súhlasila so surogačnou dohodou len preto, že zúfalo chcela vlastné dieťa a na biologického otca dieťaťa (jedného muža z páru) hľadela len ako na obyčajného darcu spermií. Zároveň v rozsudku tvrdí, že použila svoje dieťa ako prostriedok manipulácie súdom a diskreditácie otca dieťaťa a jeho partnera „homofóbnym a urážlivým spôsobom“.

Súdne pojednávania boli vysoko emotívne a rozsudok bol vydaný až po vyše roku od podania návrhu. Rozsudkom bolo dievčatko matke odňaté, bolo jej priznané len právo navštevovať ho v obmedzenom čase a bolo zverené do starostlivosti objednávateľskemu páru.

Z rozhodovacej praxe vyplýva, že pri rozhodovaní sa vždy dbá na to, aby dieťa bolo čo najbližšie svojej biologickej matke, avšak v tomto prípade dala sudkyňa prednosť skôr potrebám objednávateľského páru ako záujmu dieťaťa. Sudkyňa svoje rozhodnutie podložila tým, že matka uviedla objednávateľský pár úmyselne do omylu, počas celého pojednávania sa správala urážlivo a manipulatívne, preto sa domnieva, že jej otec a jeho partner budú schopní dievčatku poskytnúť stabilnejší domov a vychovajú z nej zdravú, emocionálne stabilnú a šťastnú ženu.

Britskí právni špecialisti však považujú tento rozsudok za nespravodlivý, pretože nebol daný žiaden dôkaz, že matka je nespôsobilá na výchovu dieťaťa, a teda nebol daný právny dôvod na odobratie dieťaťa z jej starostlivosti.

Tento prípad je len ďalším príkladom toho ako sa môžu surogačné dohody zvrtnúť a aké komplikácie z nich môžu vzniknúť. V dôsledku aktuálnej regulácie (Surrogacy Arrangements Act 1985, Human Fertilisation and Embryology Act 2008), ktorá je podľa britských právnych špecialistov nedostatočná a nejasná, sa surogačné dohody dajú ľahko porušiť a následne sa súd musí zaoberať vysoko komplikovanými situáciami. Takýto právny stav vyvoláva, že britskí právnici sa, tak ako aj rozhododovacia prax súdov, vo svojich názoroch na surogáciu líšia, preto volajú po reforme zákonov, ktorá by nastolila v tomto náročnom inštitúte poriadok.

Carmel Brown, špecialista na rodinné právo: „Keďže surogačné dohody nie sú záväzné, súdy pri svojom rozhodovaní uplatňujú nielen ustanovenie zákona, aby bolo rozhodnutie v čo najlepšom záujme dieťaťa, ale prihliadajú taktiež na tú stranu, ktorá má/mala v záujme dodržať surogačnú dohodu.“

Naopak známy britský advokát Jon Holbrook tvrdí: „To, že žena v sebe nosí dieťa počas celých 9 mesiacov je významná skutočnosť a súdy by ju mali brať do úvahy. Je veľmi nespravodlivé ignorovať intenzívne psychologické a emocionálne puto, ktoré vzniká počas tehotenstva medzi matkou a dieťaťom. Zákon o náhradnom materstve považuje ženu len za akúsi „nádobu“, čo je nehumánne. Je potrebné prehodnotiť zákon o náhradnom materstve, najmä zmluvnosť surogácie, ale je potrebné zohľadniť aj emocionálne aspekty tohto inštitútu.“

 

 

Zdroje:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3068796/Deceitful-surrogate-mother-carried-baby-wealthy-gay-couple-refused-hand-desperate-child-herself.html

http://www.theguardian.com/law/2015/may/06/high-court-orders-surrogate-mother-baby-gay-couple

http://www.bioedge.org/bioethics/surrogacy-law-a-child-of-our-times/11477

http://www.dailymail.co.uk/debate/article-3071249/As-surrogate-mother-forced-hand-child-gay-father-STEPHEN-GLOVER-laments-tawdry-saga-speaks-volumes-age-babies-treated-commodities.html

http://www.hfea.gov.uk/1424.html
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 5+8 =


AsceferJeaspLaw

(25.6.2020)

AsceferJeaspLaw

(21.6.2020)